BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 26.oktobrī plkst.20:00-23:00 nebūs pieejama e-adrešu informācijas sistēma

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvniecības lietas iesaistīto personu saraksts?

Lai apskatītu būvniecības lietā būvdarbos iesaistīto personu sarakstu, personai jābūt autorizētam publiskā portāla lietotājam, un jāatver būvniecības lietas sadaļa ‘Būvdarbu gaita’ apakšsadaļa 'Personas'.

Attēls. Personu saraksts.

Sadaļā ‘BŪVDARBU GAITA’ lietotājs redz apakšsadaļu ‘Personas’, ja lietotājs ir:

 • viens no šobrīd spēkā esošo līgumu norādītiem izpildītājiem, ja izpildītājs ir fiziska persona vai būvspeciālists;
 • viens no šobrīd spēkā esošo līgumu norādītiem darbiniekiem, kuriem ir šobrīd spēkā esošs darba periods.

Personu sarakstā rāda:

 • Personas vārds, uzvārds;
 • Sertifikāta numurs un sfēras numurs, ja perona tika norādīta kā būvspeciālists, ar saiti, lai atvērtu detalizētu informāciju par sertifikātu;
 • Darbinieka loma;
 • Darbinieka nodarbinātības periods;
 • Līgumā norādītā izpildītāja reģistrācijas numurs un nosaukums, ja izpildītājs ir juridiska persona vai būvkomersants;
 • Līguma numurs, ar saiti, lai atvērtu līguma informāciju, ja lietotājam ir pieeja līgumu sadaļai;
 • Darbinieka apdrošināšanas polises beigu datums, ja tāds ir norādīts;
 • Tiesības, ja tādas ir atzīmētas.

Lietotājs var pievienot jaunu personu, labojot līguma datus sadaļā ‘Būvdarbu līgumi’.

Personu sarakstā lietotājs var atlasīt datus pēc:

 • Personas vārds uzvārds;
 • Līguma numurs;
 • Nodarbinātības sākuma datums;
 • Loma;
 • Apdrošināšanas polises beigu datums.

Personas atlasīšanas kritērija bloks atrodas virs saraksta.

Attēls. Personu atlasīšanas kritēriju bloks.

Ja speciālista sertifikāts šobrīd ir apturēts vai anulēts, tā ieraksts tiek vizuāli izcelts un atrāda slīprakstā pelēku. Ja speciālista nodarbinātības periods līguma ietvaros ir beidzies, arī tiek vizuāli izcelts ieraksts.