Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvspeciālista reģistra dati

Lietotājs publiskajā portālā var apskatīties Būvspeciālista reģistra datus, lai iepazītos ar sev interesējošo informāciju par būvspeciālistu.

Autorizētam vai neautorizētam lietotājam jāatver BISP un Reģistru sadaļā jāizvēlas ‘Būvspeciālistu reģistrs’.

Attēls. Būvspeciālistu reģistra izvēlne.

Publiskā portāla lietotājs atver būvspeciālistu sarakstu un redz tā datus.

Pēc noklusēšanas saraksta dati nav atlasīti un ir redzama vispārīgā informācija par reģistra datiem. 

Lietotājs var norādīt meklēšanas kritērijus no ātrās meklēšanas sadaļas vai no izvērstās meklēšanas un atlasīt datus.

Ātrā meklēšana piedāvā šādus atlase kritērijus:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Sertifikāta numurs;
 • Statuss.

Izvērstā meklēšanā iespējams papildus norādīt šādus atlases kritērijus:

 • Sertifikāts piešķirts;
 • Pagarināts;
 • Derīgs līdz;
 • Sfēras/Jomas piešķiršanas datums;
 • Ir īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs;
 • Sertificēšanas institūcija;
 • Būvspeciālista darbības sfēra;
 • Būvspeciālista darbības joma;
 • Informatīvā piezīme;
 • Izglītība atzīta;
 • Sfēras numurs;
 • Sfēras statuss.

Pēc atlases kritēriju norādīšanas, jānospiež poga <Meklēt>.

Attēls. Būvspeciālistu reģistra saraksts.

Lai atlasītu īslaicīgā pakalpojuma sniedzēju, meklēšanas kritērijā ‘Ir īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs” jānorāda vērtība “Ir”. Pēc atlases sarakstā redzēs tikai tās darbības sfēras, kurām šāda pazīme pašlaik ir.

Sarakstā tiek iekrāsoti virsraksti kolonnām, pēc kurām ir iespējams kārtot datus.

Sertifikāta numurs tiek iekrāsots, kas darbojas kā saite sertifikāta detalizēto datu atvēršanai. Skatīt tālāk aprakstu Būvspeciālista detalizēto datu atrādīšana.

Vizuāli tiek izcelti atšķirīgie būvspeciālista sertifikāta un darbības sfēras statusi. Statusi ‘Nederīgs’, ‘Nederīgs/Pārreģistrēts’ vizuāli tiek atspoguļoti vienādi. 'Anulēts' un 'Apturēts' vizuāli tiek atspoguļoti vienādi.

Lietotājs var atvērt būvkomersantu sarakstu, pie kuriem būvspeciālists ir nodarbināts, nospiežot uz ikonas, kas atrodas ieraksta labajā pusē.

Saraksts tiek sadalīts lapās. Vienā lapā 20 ieraksti.