BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ekspluatācijas lietas pamatdati

Ekspluatācijas lietas detalizētās informācijas skatā izvēlas sadaļu ‘Pamatdati’, kur lietotājs redz pamatinformāciju par Ekspluatācijas lietu:

 • Lietas īpašums:
  • Īpašuma veids - ja būve ir Māju lietas sastāvā, atrāda Māju lietas īpašuma veidu. Ja būve neietilpst Māju lietā:
   • Ja būve ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, tad atrāda ‘Dzīvokļu īpašumi’;
   • Ja būve nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, tad atrāda ‘Kopīpašums’;
  • Kadastra numurs - īpašuma kadastra numurs, kurā ietilpst būve. Dzīvokļu īpašumu gadījumā – būves ‘mātes’ īpašums. Ja ir dzīvokļu īpašumi – ir iespējams apskatīt dzīvokļu īpašumu sarakstu – par katru atrāda īpašuma kadastra numuru un adresi.
 • Būve:
  • Kadastra apzīmējums;
  • Galvenais lietošanas veids;
  • Adrese.
 • Zemes vienība:
  • Kadastra apzīmējums;
  • Adrese – ja ir norādīta VZD datos.