BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ekspluatācijas lietas paziņojumu sadaļa

Ekspluatācijas lietas detalizētās informācijas skatā atver sadaļu ‘Paziņojumi’, kur par katru paziņojumu lietotājs redz:

 • Tips – paziņojuma tips;
 • Par ko – paziņojuma veids;
 • Statuss – paziņojuma statuss;
 • Pieprasījuma datums – paziņojuma izveidošanas datums;
 • Apraksts – paziņojuma virsraksts;
 • Izskatīšanas datums – izlasīšanas datums.

Lietotājs var izvērst pilno paziņojuma tekstu. Pēc izvēršanas paziņojums tiek uzstādīts kā izlasīts.

Lietotājs var apskatīt dokumentu, par kuru ir saskaņojuma pieprasījums. Pēc apskatīšanas paziņojums tiek uzstādīts kā izlasīts.

Nelasītie paziņojumi tiek vizuāli izcelti.

Ekspluatācijas lieta. Sadaļa “Paziņojumi”

Paziņojums Pārvaldniekam BIS portālā par pievienoto dokumentu Ekspluatācijas lietā no Būvvaldes puses

Brīdī, kad BIS iekšējā būvniecības sistēmā Ekspluatācijas lietā, kas ir izveidota būvei ar galveno lietošanas veidu "1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", tiek parakstīts (ar sistēmas vai e-parakstu ) un uz portālu izsniegts dokuments: "Būvvaldes lēmums", "Būves ekspluatācijas pārbaudes atzinums" vai "Kontrolējošās iestādes lēmums", ekspluatācijas lietai BIS portālā tiek reģistrēts paziņojums:

 • Paziņojuma tips: Informācija;
 • Par ko: Paziņojums;
 • Statuss: Nelasīts;
 • Nosūtīšanas datums: Sistēmas datums;
 • Paziņojuma apraksts: "BIS: Pievienots jauns dokuments [Būves_adrese], [Dokumenta_Reģ_Nr]";
 • Paziņojuma teksts:
  "Labdien!
  BIS ir izveidots jauns atbildīgās Būvvaldes dokuments būvei: [Kadastra_apzīmējums], [Adrese].
  [Dokumenta_veids] : [Saite_uz_dokumentu].

Šis ir automātiski sagatavots e-pasts, lūdzu neatbildēt!
Būvniecības informācijas sistēma https://bis.gov.lv"

Paziņojums ir pieejams:

 • Pārvaldnieku reģistrā norādītajam aktuālajam Pārvaldniekam vai tā pilnvarotai personai ar tiesībām skatīties Ekspluatācijas lietas dokumentu sadaļu;
 • Pārvaldnieku reģistrā norādītajai par māju atbildīgajai personai (ABI).