BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ekspluatācijas lietas pilnvaru/delegējumu sadaļa

Ekspluatācijas lietas detalizētās informācijas skatā atver sadaļu ‘Lietas pilnvaras/deleģējumi’, kur lietotājs var aplūkot lietai saistīto un lietotājam pieejamo pilnvaru/deleģējumu sarakstu. Ekspluatācijas lietā sadaļa tiek atspoguļota tikai gadījumos, kad Ekspluatācijas lietai nav saistītās Māju lietas. 

Attēls. Ekspluatācijas lietu sadaļa "Lietas pilnvaras/deleģējumi"