DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati

Autorizēts BISP lietotājs var atvērt publiski pieejamos Ekspluatācijas lietu reģistra datus, kur sākotnēji redz tukšu sarakstu.

Attēls. Ekspluatāciju lietu publiski pieejamo datu reģistrs

Lietotājs var atlasīt BIS izveidotas Ekspluatācijas lietas, norādot atlases kritērijus:

 • Būves kadastra apzīmējums;
 • Adrese mājas līmenī.

Attēls. Ekspluatācijas lietu publiski pieejamo datu meklēšana un detalizēto datu atvēršana

Atrastajos rezultātos tiek atspoguļoti visu atrasto Ekspluatācijas lietu pamatdati:

 • Ekspluatācijas lietas numurs;
 • Būves galvenais lietošanas veids;
 • Būves kadastra apzīmējums;
 • Būves adrese;
 • Atbildīgā iestāde.

Lai apskatītu Ekspluatācijas lietas detalizētos datus, jānospiež uz tās Ekspluatācijas lietas numura.

Atverot Ekspluatācijas lietas datus, lietotājs redz sadaļu ar ekspluatācijas lietas datiem:

 • Ekspluatācijas lietas numurs;
 • Būves dati:
  • Būves kadastra apzīmējums;
  • Galvenais lietošanas veids;
  • Adrese;
 • Dokumentu saraksts – sarakstā atrāda datus par ekspluatācijas lietā esošiem dokumentiem, t.sk. par dokumentiem, kuri tika pievienoti Māju lietas dokumentu sarakstā pie ekspluatācijas lietas būves. Par katru dokumentu sarakstā atrāda:
  • Dokumenta veids;
  • Dokumenta nosaukums, ja ir norādīts;
  • Dokumenta numurs, ja ir norādīts;
  • Dokumenta datums;
  • Izdevējs, ja ir norādīts;
  • Piezīmes – atkarībā no dokumenta veida:
   • Būvvaldes un kontrolējošo iestāžu dokumenti – ja dokumentā ir atzīme par patvaļīgu būvniecību, atrāda tekstu ‘Ir konstatēta patvaļīga būvniecība’.
   • Tehniskās apsekošanas atzinums – ‘Ir periodiskais’, ja atzinums ir periodiskais, atzinuma kopvērtējums par atbilstību būtiskām prasībām.

Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Ekspluatācijas lietas publiski pieejamo datu detalizētais skats