BIS darbība (sadarbības partneri)

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka VIIS sistēmā tiks veiktas izmaiņas līdz ar to BIS sistēma veiks datu apmaiņas konfigurāciju 21.jūnijā. VIIS sistēma ir paredzēta, lai BIS sistēmā apskatītos datus par savu izglītību, vai arī to pārbaudītu.

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Dokumentācijas daļas"?

Sadaļā ‘Dokumentācijas daļas’ jānorāda dokumentācijas daļas, kas tiks iesniegtas kopā ar Būvniecības ieceri.

Ja dokumentācijas daļas saraksts nav izveidots, tad nospiež pogu <PIEVIENOT PROJEKTU>.

Attēls. Ieceres sadaļa ‘Dokumentācijas daļas’.

Lai uzzinātu, kā izveidot projekta struktūru, skatīt ‘Kā izveidot būvniecības projekta (ieceres dokumentācijas) struktūru’.

Ja projekta struktūra ir izveidota – jāatzīmē tās daļas, kuras tiks iesniegtas kopā ar Būvniecības ieceri.

Attēls. Ieceres sadaļa ‘Dokumentācijas daļas’ ar izveidotu projekta struktūru.

! Nodot ieceri saskaņošanai ar iesaistītām personām un iesniegt būvvaldei būs iespējams tikai tad, ja atzīmētās daļas būs apstiprinātas.

Pārejiet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Tālāk skatīt 'Atbildīgā iestāde'.