DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Dokumentācijas daļas"?

Sadaļā ‘Dokumentācijas daļas’ jānorāda dokumentācijas daļas, kas tiks iesniegtas kopā ar Būvniecības ieceri.

Ja dokumentācijas daļas saraksts nav izveidots, tad nospiež pogu <PIEVIENOT PROJEKTU>.

Attēls. Ieceres sadaļa ‘Dokumentācijas daļas’.

Lai uzzinātu, kā izveidot projekta struktūru, skatīt ‘Kā izveidot būvniecības projekta (ieceres dokumentācijas) struktūru’.

Ja projekta struktūra ir izveidota – jāatzīmē tās daļas, kuras tiks iesniegtas kopā ar Būvniecības ieceri.

Attēls. Ieceres sadaļa ‘Dokumentācijas daļas’ ar izveidotu projekta struktūru.

! Nodot ieceri saskaņošanai ar iesaistītām personām un iesniegt būvvaldei būs iespējams tikai tad, ja atzīmētās daļas būs apstiprinātas.

Pārejiet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Tālāk skatīt 'Atbildīgā iestāde'.