BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Ierosinātāji"?

Sadaļā ‘Ierosinātāji’ obligāti norāda vienu vai vairākus ierosinātājus, izvēloties tos no vērtību saraksta.

Iespējamās vērtības:

  • Ierosinātājs/pilnvarotājs;
  • Juridiska persona (ja nav saņemta pilnvara);
  • Fiziska persona (ja nav saņemta pilnvara).

Norādot ‘Ierosinātājs/pilnvarotājs’, lietotājs atbildīgo personu izvēlas no saraksta, kurā atrāda personas, no kurām ir saņemtas pilnvaras/deleģējumi ar tiesībām pārstāvēt ierosinātāju.

Kā piemēram, ja Andris Paraudziņš ir pilnvarojis būvkomersantu, SIA MIA, būvspeciālistu vai citu uzticības personu, tad šī pilnvarotā persona par ierosinātāju norāda Andri Paraudziņu, nevis sevi.

Norādot ierosinātāju, kura norādīšanai lietotājam nav pilnvaras/deleģējuma, tad iesniegumā papildus ierosinātājiem iespējams norādīt tikai ‘Ziņas par būvi’ un ‘Ziņas par zemi’. Pārējās iesnieguma daļas nav pieejamas līdz brīdim, kad lietotājam BIS sistēmā ir reģistrēta aktīva pilnvara vai deleģējums, kas ļauj konkrētajā lietā pārstāvēt visas ierosinātāju sarakstā norādītās personas.

Attēls. Ieceres aizpildīšana solī ‘Ierosinātājs’.

Pēc katras vērtības norādīšanas pievieno to sarakstam, nospiežot pogu

Pārliecinieties, lai visi kontaktinformācijas obligātie lauki būtu aizpildīti.

Lietotājs var dzēst jau pievienotos ierosinātājus no saraksta nospiežot uz   miskastes ikonas.

Pie pievienoto personu e-pasta adresēm redz vizuālu indikatoru (sarkans vai zaļš aplītis), kurš atspoguļo to, ka e-pasta adrese ir vai nav verificēta.

Virzot datorpeli uz indikatora ikonas pie kolonnas "E-pasta adrese", redz informatīvu tekstu

  1. Zaļa indikatora ikona jeb verificēts e-pasts – attēlo paziņojumu “Verificēta e-pasta adrese. Tiek saņemti informatīvie paziņojumi un BIS izsniegtie dokumenti.”;
  2. Sarkana indikatora ikona jeb neverificēts e-pasts – attēlo paziņojumu “Neverificēta e-pasts! Uz neverificētu e-pasta adresi sistēma nesūtīs informatīvos paziņojumus un BIS izsniegtos dokumentus. E-pasta adrešu verifikāciju iespējams veikt katrai personai individuāli no sava BIS profila.".

Kad dati ir aizpildīti, pāriet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Tālāk skatīt sadaļu 'Ziņas par būvi'.