DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Iesaistītie dalībnieki"?

Sadaļā ‘Iesaistītie dalībnieki’ lietotājam jānorāda viena vai vairākas iesaistītās personas no saraksta.

! Ieceres izstrādātājs jānorāda obligāti.

Obligāti norāda personas tipu:

  • norādot ‘Ierosinātājs’, papildus lietotājam jānorāda ierosinātājs, izvēloties to no vērtību saraksta;
  • ja norādīsiet ‘Sertificēts būvspeciālists’ - papildus būs jānorāda šīs personas vārds, uzvārds un sertifikāta numurs. Ievada vismaz fragmentu no sertifikāta numura vai būvspeciālista vārda, uzvārda un izvēlas no sistēmas atlasītā atbilstību saraksta;
  • atzīmējot ‘Būvkomersants’, papildus būs jānorāda būvkomersanta nosaukums, ievadot vismaz fragmentu no komersanta nosaukuma, UR numura vai būvkomersantu reģistra numura, un izvēlieties no sistēmas atlasītā atbilstību saraksta.

Pievieno datus sarakstam.

Ja nepieciešams – pievieno citas iesaistītās personas, pēc tāda paša principa. Atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs un būvdarbu veicējs. ir nepieciešams norādīt, ja plānojat prasīt atzīmi par BUN izpildi. Prasība neattiecas uz gadījumiem, ja būvniecība paredzēta saviem spēkiem.

Lietotājam ir iespēja ‘Labot’ un ‘Dzēst’ sarakstam jau pievienotās personas.

Kad dati ir ievadīti – pārejiet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Tālāk skatīt informāciju 'Papildus informācija'.