DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Līgumi"?

Ja ievades solī 'Atbildīgā iestāde' tika atzīmēts “Vēlos saņemt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi” un nebūvējat saviem spēkiem, tad sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS LĪGUMI’ obligāti jānorāda:

  1. Līguma veids – obligāts lauks. Jāizvēlas no piedāvātajiem variantiem izkrītošajā sarakstā. Ja būvdarbus veic pats un nav citu iesaistīto dalībnieku ar kuriem slēgt līgumu, izvēlas līguma veidu “Savām vajadzībām (saviem spēkiem)”
  2. Līguma numurs – obligāti aizpildāts lauks;
  3. Līguma datums – obligāti aizpildāms lauks;
  4. Līguma termiņa sākuma datums – obligāti aizpildāms lauks;
  5. Līguma termiņa beigu datums – nav obligāti aizpildāms lauks;
  6. Līguma summa (EUR) – obligāti aizpildāms lauks;
  7. Kārtas numurs – lauks pieejams, ja ir veikta atzīme, ka būvniecība norisināsies kārtās un laukā var izvēlēties sarakstā no jau uzsāktajām kārtām. Nav obligāti aizpildāms lauks;
  8. Būvniecības līguma datne – nav obligāti pievienojama;
  9. Līguma dalībnieku sadaļa – jāizvēlas abas līguma dalībnieku puses, kas nevar būt viena un tā pati persona. Izņēmums, ja līguma veids ir “Savām vajadzībām (saviem spēkiem)” – tad līguma dalībnieki var būt viena un tā pati persona.

Attēls. Būvniecības līguma ievades solis iecerē.

Pārejiet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.