Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Papildus informācija"?

Sadaļā ‘Papildus informācija’ lietotājs var norādīt informāciju par:

BŪVNIECĪBAS FINANSĒJUMA AVOTU:

  • Privātie līdzekļi;
  • Publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi;
  • Eiropas Savienības politisko instrumentu līdzekļi;
  • Citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

Kad dati ievadīti – pāriet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Tālāk skatīt 'Dokumentācijas daļas'.