BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Papildus informācija"?

Sadaļā ‘Papildus informācija’ lietotājs var norādīt informāciju par:

BŪVNIECĪBAS FINANSĒJUMA AVOTU:

  • Privātie līdzekļi;
  • Publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi;
  • Eiropas Savienības politisko instrumentu līdzekļi;
  • Citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU:

  • Norādot ‘Apsaimniekotāju’, jāievada fragments no komersanta nosaukuma, Uzņēmuma reģistra numura vai licences numura, un izvēlas no sistēmas atlasītā atbilstību saraksta;
  • Apsaimniekošanas laika perioda sākuma un beigu datumu;
  • Atkritumu apjomu un mērvienību;
  • Atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vietu;
  • Norāda apsaimniekošanas veidu no vērtību saraksta.

Attēls. Ieceres aizpildīšana solī ‘Papildus informācija’.

Pievieno datus sarakstam.

Lietotājam ir iespēja ‘Labot’ un ‘Dzēst’ informāciju par sarakstam jau pievienoto apsaimniekotāju.

Kad dati ievadīti – pāriet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Tālāk skatīt 'Dokumentācijas daļas'.