BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Papildus informācija"?

Sadaļā ‘Papildus informācija’ lietotājs var norādīt informāciju par:

BŪVNIECĪBAS FINANSĒJUMA AVOTU:

  • Privātie līdzekļi;
  • Publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi;
  • Eiropas Savienības politisko instrumentu līdzekļi;
  • Citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

Kad dati ievadīti – pāriet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Tālāk skatīt 'Dokumentācijas daļas'.