DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "VZD pieprasījumi"?

Sadaļā ‘VZD pieprasījumi’ iekļauj visus iesniegumā norādītos objektus, kuriem būvniecības veids ir ‘Lietošanas veida maiņa bez pārbūves’. Sadaļā atrāda šādu informāciju:

 1. Informatīvs paziņojums lietotājam ‘Iesniedzot šo dokumentu, pēc tā apstiprināšanas automātiski tiks izveidoti datu apstrādes pieprasījumi VZD par zemāk norādītām būvēm.’;
 2. Saraksts ar objektiem, par kuriem tiks izveidots VZD pieprasījums – ja sistēmas parametrs ‘VZD datu aktualizācijas process’ ir uzstādīts 1 (ir ieslēgts), sarakstā iekļauj visas būves/telpu grupas, kuru būvniecības veids ir ‘Lietošanas veida maiņa bez pārbūves’. Ja sistēmas parametrs ir 0 (nav ieslēgts) – sarakstu neveido. Vienā pieprasījumā būs viena īpašuma būves, tāpēc objektus grupē pēc īpašuma, t.sk. atsevišķi grupē objektus bez īpašuma. Sarakstā atrāda:
  1. Būves/telpu grupas īpašuma numurs.
  2. Būves/telpu grupas kadastra apzīmējums;
  3. Būves/telpu grupas nosaukums/adrese;
  4. Pieprasījuma veids – ‘Lietošanas veida maiņa’;
  5. Pieprasījuma statuss – iespējamās vērtības ‘Nav izveidots’, ‘Apstrādē’, ‘Pabeigts’. Noklusētā vērtība – ‘Nav izveidots’;
  6. Pieprasījuma statusa atjaunošanas datums.
  7. Pieprasījumiem obligāti jānorāda papildus dati. Pie objekta, kur papildus dati nav norādīti, tiek attēlots sarkans simbols  , bet, ja dati ir aizpildīti – zaļš  . Papildus nepieciešamie datus lietotājs norāda, izvēloties labošanas ikonu   pie objekta. Virs objektu saraksta atvērsies datu bloks, kur:
   1. Tie attēlots informatīvs teksts “Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz saņemtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments.”, kas realizēta kā saite uz https://latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2220/ProcesaApraksts ;
   2. Kadastra numurs – nav labojams lauks. Attēlo izvēlētā objekta kadastra numuru;
   3. Rēķina un materiālu saņēmējs – obligāts, norāda vienu personu, ierosinātāju vai kādu no pilnvarotām personām;
   4. Vēlos paātrinātu pakalpojuma izpildi - lietotājam atrāda informatīvu paskaidrojumu 'Uzstādot pazīmi, pakalpojuma izpilde notiks divas reizes īsākā termiņā, nekā noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos, un cenai par pakalpojumu tiks piemērots koeficients divi.'.
  8. Dati par VZD rēķinu, ja tāds no VZD tika saņemts pieprasījuma apstrādes rezultātā – saite uz rēķiniem.
 3. Pazīme ‘Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidotie VZD.’.

Sadaļas ‘VZD pieprasījumi’ informācija tiek aizpildīta automātiski un nav rediģējama, izņemot pazīmi par iepazīšanos ar datiem.

Ja lietotājs vēlas dokumentu nodot saskaņošanai vai iesniegt būvvaldē, obligāti jābūt uzstādītai pazīmei par iepazīšanos ar datiem par VZD pieprasījumiem.

Sadaļa ‘VZD pieprasījumi’ netiek atrādīta iesniegumos, kuri ir nodoti saskaņošanai vai iesniegti būvvaldē pirms šīs funkcionalitātes ieviešanas.

Attēls. Ieceres aizpildīšana solī ‘VZD pieprasījumi’

Tālāk skatīt 'Iesaistītie dalībnieki'