DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Ziņas par zemi"?

Sadaļā ‘ZIŅAS PAR ZEMI’ sistēma pati automātiski būs pielasījusi datus, balstoties uz būves kadastra apzīmējuma, ko norādījāt sadaļā ‘ZIŅAS PAR BŪVI’, kā arī balstoties uz pievienotiem būves ģeometriskiem datiem. Ja iepriekš būves kadastra apzīmējums nebija obligāti jānorāda, tad šeit obligāti jānorāda zemes kadastra apzīmējumu un nospiež taustiņu <Enter>. Sistēma pati pielasīs zemes gabala datus.

 

Attēls. Ieceres aizpildīšana solī ‘Ziņas par zemi’.

Ja ‘Kadastra apzīmējums’ lietotājam nav zināms, tad ir pieejama funkcionalitāte ‘KADASTRA OBJEKTU MEKLĒŠANA’, nospiežot uz lupas ikonas.

KADASTRA OBJEKTU MEKLĒŠANAS’ logā jānorāda, pēc kādiem parametriem vēlaties meklēt:

 • Mani kadastra objekti – tad tiks atlasīti lietotāja īpašumā esošie kadastra objekti;
 • Adreses;
 • Īpašuma kadastra numura.

Atzīmējiet, ja ‘Būvniecība paredzēta mežā’.

Ja būvniecības ieceres iesniegumā norādītais objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tad pie ‘Teritorijas papildinformācija’ jānorāda tās nosaukums un funkcionālā zona.

Pie ‘ĪPAŠUMTIESĪBAS’ lietotājs var pievienot būvniecības tiesības apliecinošus dokumentus, ja tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā. Lai to izdarītu, nospiež <PIEVIENOT DOKUMENTU> un pievieno datni no jūsu datora.

Kad tas ir paveikts, nospiež pogu <PIEVIENO DATUS SARAKSTAM.

Šādā pašā veidā lietotājs var pievienot vairākus zemes gabalus, ja nepieciešams.

Pievienoto objektu lietotājs var:

 1. Apskatīt – nospiežot uz mapes ikonas;
 2. Labot – nospiežot uz labošanas ikonas;
 3. Dzēst – nospiežot uz dzēšanas ikonas;
 4. Pieprasīt TAPIS datus – nospiežot uz ikonas. TAPIS datus var pieprasīt BIS publiskā portāla autorizēts lietotājs ieceres iesniegumā ar statusu ‘Sagatave’:
  1. Sistēma zemes vienībai uzstāda pazīmi, ka ir pieprasīti TAPIS dati;
  2. Sistēma izveido pieprasījumu TAPIS par izvēlēto zemes vienību pdf datnes saņemšanai un piefiksē pieprasījuma identifikatora un statusu.;
  3. Lietotājs ieceres iesniegumā pie zemes vienības redz informatīvu paziņojumu par pieprasījuma statusu – ikona paliek dzeltena un uz to uzvirzot datorpeles kursoru, attēlo paziņojumu “TAPIS datu pieprasījuma informācija”. Nospiežot uz ikonas, atveras jauns logs ar aktuālo statusu;
  4. Ja atbilstošā pieprasījuma TAPIS dati ir sagatavoti, lietotājs var atvērt un apskatīt saņemto datni jaunā pārlūka cilnē;
  5. Ja lietotājs atkārtoti pieprasa TAPIS datus par to pašu zemes vienību, iepriekšsaņemtā datne tiek aizstāta ar jaunāko variantu.

Kad dati par zemi ir aizpildīti, pāriet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Skatīties tālāk sadaļu 'Iesaistītie dalībnieki'.