BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Ziņas par zemi"?

Sadaļā ‘ZIŅAS PAR ZEMI’ sistēma pati automātiski būs pielasījusi datus, balstoties uz būves kadastra apzīmējuma, ko norādījāt sadaļā ‘ZIŅAS PAR BŪVI’, kā arī balstoties uz pievienotiem būves ģeometriskiem datiem. Ja iepriekš būves kadastra apzīmējums nebija obligāti jānorāda, tad šeit obligāti jānorāda zemes kadastra apzīmējumu un nospiež taustiņu <Enter>. Sistēma pati pielasīs zemes gabala datus.

 

Attēls. Ieceres aizpildīšana solī ‘Ziņas par zemi’.

Ja ‘Kadastra apzīmējums’ lietotājam nav zināms, tad ir pieejama funkcionalitāte ‘KADASTRA OBJEKTU MEKLĒŠANA’, nospiežot uz lupas ikonas.

KADASTRA OBJEKTU MEKLĒŠANAS’ logā jānorāda, pēc kādiem parametriem vēlaties meklēt:

  • Mani kadastra objekti – tad tiks atlasīti lietotāja īpašumā esošie kadastra objekti;
  • Adreses;
  • Īpašuma kadastra numura.

Atzīmējiet, ja ‘Būvniecība paredzēta mežā’.

Ja būvniecības ieceres iesniegumā norādītais objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tad pie ‘Teritorijas papildinformācija’ jānorāda tās nosaukums un funkcionālā zona.

Pie ‘ĪPAŠUMTIESĪBAS’ lietotājs var pievienot būvniecības tiesības apliecinošus dokumentus, ja tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā. Lai to izdarītu, nospiež <PIEVIENOT DOKUMENTU> un pievieno datni no jūsu datora.

Kad tas ir paveikts, nospiež pogu <PIEVIENO DATUS SARAKSTAM.

Šādā pašā veidā lietotājs var pievienot vairākus zemes gabalus, ja nepieciešams.

Kad dati par zemi ir aizpildīti, pāriet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Skatīties tālāk sadaļu 'Iesaistītie dalībnieki'.