BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma "Trešo pušu saskaņojumi" sadaļu?

Ja iepriekšējā ievades solī tika atzīmēts “Vēlos saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi”, tad sadaļā ‘TREŠO PUŠU SASKAŅOJUMI’ ir redzami šādi saskaņotāju saraksti:

 • Būvniecībā iesaistīto personu saskaņojumi – aizpildās automātiski saskaņā ar esošu funkcionalitāti, automātiski nosakot iesaistītās personas (būvspeciālistus, būvuzņēmumus, ierosinātāju, projekta vadītāju utt.), kuriem ir jāsaskaņo dokuments;
 • Trešo pušu saskaņotāji – trešo pušu saskaņotāju saraksts . Sarakstā atrāda:
  • Saskaņojuma iemesls – iespējamās vērtības:
   • Pierobežas īpašums’ – ja saskaņotāju pievienoja saskaņā ar ‘Pierobežas īpašumu izvēles saraksts’;
   • Kopīpašums’ – ja saskaņotāju pievienoja saskaņā ar ‘Skarto dzīvokļu īpašumu izvēles saraksts’;
   • Kopības lēmums’ – ja manuāli pievieno saskaņojumu uz kopības lēmuma pamata saskaņā ar ‘Kopības lēmuma dati pie dokumenta saskaņojumiem’;
   • Brīvi ievadīts teksts – ja saskaņotāju (juridisku vai fizisku personu) norāda manuāli saskaņā ar ‘Pievienot saskaņotāju – fizisku vai juridisku personu’.
  • Saskaņotāja veids – iespējamās vērtības: ‘īpašums’, ‘fiziska persona’, ‘juridiska persona’, kopības lēmuma gadījumā – ‘kopība’;
  • Nosaukums / Vārds uzvārds / nekustamā īpašuma kadastra numurs un adrese – atkarībā no saskaņotāja veida:
   • Juridiskas personas un kopības nosaukums;
   • Fiziskas personas vārds uzvārds;
   • Pierobežas vai dzīvokļa nekustamā īpašuma kadastra numurs un adrese.
  • Statuss – saskaņojuma pieprasījuma statuss. Iespējamās vērtības ‘Nav nosūtīts’, ‘Saskaņošanā’, ’Saskaņots’, ‘Noraidīts’;
  • Saskaņotājs – persona, kura veica elektronisko saskaņojumu saskaņotāja vārdā;
  • Datums – saskaņojuma datums;
  • Saskaņojuma datne – ja tāda tika pievienota, t.sk. kopības lēmuma datne, ja tika piesaistīts Māju lietas lēmums;
  • Pamatojums – ja saskaņojums tika noraidīts;
  • Cita papildus informācija:
   • Tālrunis;
   • E-pasts;
   • Pazīme, ka persona ir BIS lietotājs;
   • Pazīme, ka personai pievienošanas brīdī ir spēkā esoša e-adrese.
 • Papildus saskaņotāji – ja nepieciešami papildus (normatīvos aktos neparedzētie) saskaņojumi, piemēram, ierosinātāja organizācijas struktūrvienību saskaņojumi. Saraksts tiek veidots manuāli saskaņā ar esošu funkcionalitāti.

Ja dokuments ir statusā ‘Sagatave’ vai ‘Atvērts labošanai’ vai ‘Saskaņošanā’, lietotājs var pievienot vai dzēst dokumentam nepieciešamos trešo pušu saskaņotājus, atzīmējot tos no būvniecības lietas kopējā trešo pušu saskaņotāju saraksta.

Dokumentu nevar nodot saskaņošanai ar būvniecības dalībniekiem vai citiem ierosinātāja pārstāvjiem, ja visi dokumentam pievienotie trešo personu saskaņojumi nav pozitīvi.

Pārejiet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.