Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt 'Iesniegums kadastrālās uzmērīšanas ar datu reģistrāciju/aktualizācijai Kadastrā pieprasījumam' jeb BKU iesniegums

Lai iesniegtu elektroniski iesniegumu būves/telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pasūtīšanai, autorizēts BIS publiskā portālā lietotājs savā būvniecības lietu sarakstā izvēlas būvniecības lietu, kurai vēlas izveidot iesniegumu.

Lietotājs atver būvniecības lietas dokumentu sarakstu, izvēlas darbību veidot jaunu dokumentu un iespējamo dokumentu sarakstā izvēlas ‘Iesniegums kadastrālās uzmērīšanas ar datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastrā pieprasījumam’ (turpmāk – BKU iesniegums). Pie šī dokumenta veida lietotājs var redzēt informatīvu skaidrojumu, izvēršot bultiņu “Apraksts”.

Attēls. Iesniegums kadastrālās uzmērīšanas ar datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastrā pieprasījumam

BKU iesniegumu var veidot lietotājs, kuram izpildās viens no nosacījumiem:

 • Darbojas savā fiziskas personas profilā un ir būvniecības lietas ierosinātājs;
 • Darbojas savā fiziskas personas profilā un ir ierosinātāja pilnvarotā persona ar tiesībām 'pārstāvēt personu' un/vai 'sagatavot šī veida iesniegumu';
 • Darbojas juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un ir paraksttiesīga persona;
 • Darbojas juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un viņam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām 'sagatavot šī veida iesniegumu';
 • Darbojas juridiskas personas profilā un šai juridiskai personai ir ierosinātāja pilnvarojums ar tiesībām 'pārstāvēt personu' un/vai 'sagatavot šī veida iesniegumu', un lietotājam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām 'sagatavot iesniegumu'.

BKU iesniegumā secīgi apskata automātiski aizpildīto un aizpilda nepieciešamo informāciju.

Solis ‘Iesniegums’.

Datu blokā ‘PAMATA INFORMĀCIJA’ informatīvi atrāda:

 • Ierosinātājs – tā vārds, uzvārds vai nosaukums;
 • Būvniecības lieta – norādot tās numuru;
 • Objekta nosaukums;
 • Iesnieguma adresāts - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Datu blokā ‘IEROSINĀTĀJI’ attēlo pilno informāciju par ierosinātāju:

 • Iesaistītā persona;
 • Nosaukums / Vārds Uzvārds;
 • Tālrunis – obligāti aizpildāms/ labojams datu lauks;
 • E-pasts - obligāti aizpildāms/ labojams datu lauks;
 • Īpašuma izvēle - objektu saraksts, par kuriem tiks veidots iesniegums. Lietotājs norāda tos objektus, par kuriem veido iesniegumu. Lietotājs var izvēlēties no būvniecības lietā esošo objektu saraksta, kuru būvniecības veids nav ‘Nojaukšana’ vai 'Būve apvidū neeksistē'. Vienā iesniegumā var iekļaut tikai viena īpašuma objektus vai objektus, kuriem nav norādīts īpašums.

Attēls. BKU iesnieguma solis ‘Iesniegums’

Solī ‘Pieprasījums’ katram objektam, atkarībā no tā veida lietotājs norāda:

 • Ja objekts ir ‘Ēka’:
  • Apbūves laukums (kv.metri) – decimāls skaitlis. Ja ir norādīts būves datos, atrāda kā noklusēto vērtību;
  • Telpu grupas skaits reģistrācijai (skaits) – vesels skaitlis, ja ir norādīts būves datos, atrāda kā noklusēto vērtību. Laukam ir informatīvs paskaidrojums ‘Norāda, ja tiks veikta jaunas telpu grupas reģistrācija. Ēkas pirmreizējas kadastrālās uzmērīšanas gadījumā norāda, ja telpu grupas skaits ir 2 vai vairāk.’.
 • Ja objekts ir ‘Ēka’ vai ‘Telpu grupa’:
  • Kopēja platība, kurā veikti būvdarbi (kv.metri) – decimāls skaitlis;
  • Bloks ‘tajā skaitā telpas, kuru platība vienāda vai lielāka par 232 kv.m.’ – saraksts ar telpu grupu sadalījumu:
   • Platība kv.m.;
   • Telpu skaits – vesels skaitlis. PAIS pakalpojuma atribūts “Telpas ar platību no 4.7. līdz 232 kv.m.” - ja personai ir uzmērāma telpa, kura ir vienāda vai lielāka par 232 kv.m., tad šīs telpas plātība jāatņem no tās platības, kura tiks noradīta BIS pasūtījuma formā laukā “Kopēja platība, kurā veikti darbi.
 • Ja objekts ir ‘Inženierbūve’:
  • Inženierbūves veids – obligāts, viena no vērtībām ‘Lineāra’ vai ‘Punktveida’;
  • Kopēja platība, kurā veikti būvdarbi (kv.metri) – decimāls skaitlis;
  • Telpu grupas skaits reģistrācijai (skaits) – vesels skaitlis, ja ir norādīts būves datos, atrāda kā noklusēto vērtību. Laukam ir informatīvs paskaidrojums ‘Norāda, ja tiks veikta telpu grupas reģistrācija';
  • Ja ir norādīta ‘Lineārā’, papildus jānorāda vismaz vienu no vērtībām:
   • Garums kilometros (km);
   • Laukuma izmērs (1000m2).
 • Ja objekts ir pirmsreģistrēta būve - tās tiek apkopotas atsevišķā BKU iesniegumā, jo ir bez nostiprinātas piederības (bez piekritības nekustamā īpašuma kopai).

Attēls. BKU iesnieguma solis ‘Pieprasījums’

Solī ‘Pasūtījums’ obligāti jāveic šādas atzīmes:

 • Rēķina un materiālu saņēmējs – obligāts, norāda vienu personu, ierosinātāju vai kādu no pilnvarotām personām;
 • Vēlos paātrinātu pakalpojuma izpildi - lietotājam atrāda informatīvu paskaidrojumu 'Uzstādot pazīmi, pakalpojuma izpilde notiks divas reizes īsākā termiņā, nekā noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos, un cenai par pakalpojumu tiks piemērots koeficients divi';
 • Pazīmi ‘Apliecinu, ka būvju raksturojošā informācija, kura netiek aktualizēta, atbilst faktiskajai situācijai apvidū.’. Pazīmei atrāda informatīvu paskaidrojumu ‘Norāda, ja tiks ierosināta daļēja uzmērīšanā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam objektam’;
 • Atzīmē pazīmi ‘Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidotie VZD.’. Ja pazīme nav atzīmēta, iesniegumu nav iespējams iesniegt;
 • Informatīvs teksts “Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ierosināta VZD pasūtījuma izpildes nosacījumi” ar saiti uz https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin .

Attēls. BKU iesnieguma solis ‘Pasūtījums

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājs var novērtēt izveidotā iesnieguma kopskatu un pārliecināties, ka visi iesniedzamie dati ir korekti. Šī soļa formas apakšā pieejamas ir darbības <Dzēst> iesnieguma dzēšanai, <Notikumu vēsture> esošo notikumu apskatei un <Atpakaļ>, lai atgrieztos pie būvniecības lietas dokumentu saraksta.

Attēls. BKU iesnieguma solis ‘Iesnieguma apskats’

Solī ‘Saskaņošana’ tiek attēlots saraksts ar personām, ar kurām ir jāveic BKU iesnieguma saskaņošana.

Attēls. BKU iesnieguma solis ‘Saskaņošana’

Attēls. BKU iesnieguma iesniegšana

Pēc BKU iesnieguma nodošanas saskaņošanai:

 • Lietotājs var veikt iesniegšanu atbildīgai iestādei ar pogu <Iesniegt>, ja ir vienīgais ierosinātājs un/vai nav nepieciešams iesniegšanas saskaņojums no pārējiem ierosinātājiem/pasūtītājiem;
 • Ja ierosinātāji vairāki iesniegšanas saskaņošana notiek pēc tāda paša principā kā aprakstīts ‘Ieceres iesnieguma saskaņošana no iesaistīto personu puses’.

Pēc BKU iesnieguma veidošanas uzsākās, tas tiek saglabāts un tā statuss ir ‘Sagatavots’ un iesniegums parādās būvniecības lietas dokumentu sarakstā un iesniegto dokumentu sarakstā.

Kad iesniegumu statusā ‘Sagatavots’:

 • Lietotājs var labot vai dzēst iesniegumu;
 • Lietotājs var apskatīt iesnieguma kopsavilkumu;
 • Lietotājs BKU iesniegumu var nodot saskaņošanai;
 • Lietotājs BKU iesniegumu var iesniegt.

Ja iesniegums veiksmīgi iesniegts iesnieguma statusu nomaina uz ‘Iesniegts’ un atrāda paziņojumu “Iesniegums ir veiksmīgi iesniegts.”.

Iesniegtu iesniegumu:

 • Nevar labot;
 • Nevar dzēst;
 • Var skatīt kopskatu.

Pēc iesnieguma iesniegšanas un VZD pieprasījuma apstrādes uzsākšanas, papildus tiks atrādītā informācija par pasūtījumu:

 • Pasūtījuma numurs;
 • Pasūtījuma statuss;
 • Pasūtījuma statusa pēdējās atjaunošanas datums;
 • Rēķinu saraksts – par katru rēķinu atrāda numuru un statusu, katra rēķina numurs ir saite uz atbilstošu rēķinu lietotāja profilā ‘Rēķini’, ja šim lietotājam ir pieejama rēķina detalizētā informācija;
 • Ja pieprasījuma apstrādes laikā, kādam no objektiem ir reģistrēta apstrādes kļūda, atrāda atbilstošu paziņojumu.

Ja BKU iesniegumu VZD noraidījis, jāveido jauns BKU iesniegums, ja BKU pasūtījuma virzība aktuāla. Pārmaksāto summu par pakalpojumu VZD atgriež ārpus BIS.

Kā apskatīt BKU iesnieguma atbildes datni, skatīt sadaļā 'Kā aplūkot BKU iesnieguma atbildes datni?'