BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā anulēt pārvaldnieka pieejas tiesības ekspluatācijas lietai?

Ja BIS Dzīvojamo māju Pārvaldnieku reģistrā mājai aktuālais pārvaldnieks (turpmāk vecais pārvaldnieks) tiek mainīts uz citu pārvaldnieku, tad BIS publiskajā portālā vecais pārvaldnieks un tā deleģētās vai pilnvarotās personas zaudē piekļuvi dzīvojamās  mājas Ekspluatācijas un Māju lietai:

  • Pārvaldnieks Fiziska persona vairs neredz dzīvojamai mājai saistīto Ekspluatācijas Lietu/-as un Māju lietu Pārvaldāmo lietu sarakstā Portālā;
  • Pārvaldnieka Juridiska personas parkasttiesīgās personas vairs neredz dzīvojamai mājai saistīto Ekspluatācijas Lietu/-as un Māju lietu Pārvaldāmo lietu sarakstā Portālā;
  • Pārvaldnieka izsniegtās pārvaldīšanas PILNVARAS par konkrēto dzīvojamo māju (pilnvaru objektu) tiek anulētas, pamatojumā norādot "Pārvaldnieka tiesību zaudēšana objektā";
  • Juridiskās personas deleģētās fiziskās personas vairs neredz dzīvojamai mājai saistīto Ekspluatācijas Lietu/-as un Māju lietu Pilnvaru lietu sarakstā Portālā;
  • Vecā pārvaldnieka norādītais atbildīgais par māju (ABI) vairs neredz dzīvojamai mājai saistīto Ekspluatācijas Lietu/-as un Māju lietu Pārvaldāmo lietu sarakstā Portālā.