DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aplūkot BKU iesnieguma atbildes datni?

Lai saņemtu atbildes datni (turpmāk BKU iesnieguma atbildes datne) uz iesniegumu ‘Iesniegums kadastrālās uzmērīšanas ar datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastrā pieprasījumam’ lietotājam ir jāautorizējas BIS publiskajā portālā.

Kad BKU iesnieguma atbildes datne ir sagatavota, lietotājam tā ir pieejama kā ‘Būves kadastrālās uzmērīšanas dokuments’:

  • Atverot saiti, kas iesūtīta paziņojumā (sk. ‘Kas ir paziņojumi sistēmā un kā tos aplūkot?’);
  • Saņemto dokumentu sarakstā – personai, kura atbilstošajā pieprasījumā tikai norādīta kā materiālu saņēmējs. Saņemtos dokumentus var aplūkot lietotāja paneļa sadaļas MANI DATI apakšsadaļā SAŅEMTIE DOKUMENTI.

  • Būvniecības lietu dokumentu sarakstā – personām, kurām ir pieeja šīs būvniecības lietas dokumentu sarakstam.

Lietotājs var apskatīt dokumenta datus un lejupielādēt pievienotās datnes.

Lietotājs nevar rediģēt vai dzēst dokumentu.

Lietotājs var pievienot dokumentu ‘BKU dokuments’ kā datni, veidojot apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai (sk. Apliecinājuma par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai) vai būvdarbu pabeigšanu ar atzīmi (sk. ‘Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē’) sadaļā ‘Kadastrālās uzmērīšanas lieta’.