BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt būvuzņēmēja būvdarbu sarakstu?

Būvuzņēmuma profilā datu blokā ‘Veikto būvdarbu saraksts’, kur atrāda tikai kopskaitu, var atvērt pilno sarakstu, nospiežot pogu <Atvērt būvdarbu sarakstu>.

Attēls. Būvuzņēmuma veikto būvdarbu saraksta atvēršana.

Atverot Veikto būvdarbu sarakstu, lietotājs var:

 • atlasīt datus pēc meklēšanas kritērijiem:
  • būvdarbu veids;
  • būves grupa;
  • būves veids.
 • pievienot datus (t.sk. pielasot informāciju no BIS reģistrētam būvniecības lietām, norādot būvatļaujas numuru), nospiežot pogu<Pievienot>.
 • labot datus, nospiežot ikonu  ;
 • dzēst datus, nospiežot ikonu  ;
 • apskatīt katra saraksta ieraksta labošanas vēstures informāciju, nospiežot ikonu  .

Attēls. Būvuzņēmuma veikto būvdarbu saraksts.

Pievienojot vai labojot veiktā būvdarba ierakstu atveras forma, kur var norādīt būvobjekta pamatinformāciju:

 • Būvatļaujas numurs;
 • Būvprojekta nosaukums;
 • Darba izpildes laiks;
 • Pamatojums, ja ieraksts tiek labots.

Pie būvobjekta jāpievieno būvdarbu un būves datus ar iespēju pievienot vairākus.

Attēls. Veiktā būvdarba labošanas (pievienošanas) forma.