BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt detalizēti sabiedrības informēšanas būvniecības lietu?

Autorizēts vai neautorizēts BIS portāla lietotājs, atlasot Plānoto būvdarbu sabiedrības informēšanas sarakstā ierakstu, nospiežot uz būvniecības lietas numura var atvērt šīs būvniecības lietas detalizēto datu atrādīšanu.

Atvērsies ieraksta detalizētāka informācija par būvniecības lietas pamatdatiem un ieceres, projekta, būvatļaujas dokumentiem un to apstiprināšanas lēmumu datumi.

 

Detalizētajā skatījumā netiek atrādīta informācija par dokumentiem, kas iekšējā BIS2 sistēmā ir anulēti vai ir tikai statusā “Sagatave” un nav vēl reģistrēti.

Par atvērto būvniecības lietu var izveidot sūdzību, nospiežot pogu <Jauna sūdzība>, kas atrodas lejā labajā pusē. Skatīt tālāk aprakstu Sūdzību iesniegšana kā anonīmam vai autorizētam lietotājam.