BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt lēmumu par piekļuves piešķiršanu ekspluatācijas lietai?

Pieejamo ekspluatācijas lietu sarakstā (kā piekļūt, skatīt ‘Kur atrast ekspluatāciju piekļuves lietas?’), izvēlas sadaļu ‘Piekļuves pieprasījumi’.

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs atver pieejamo ekspluatācijas lietu sadaļu un apskata tajā piekļuves pieprasījumu lēmumu sarakstu.

Ja lietotājs ir pieslēdzies ar fiziskas personas profilu, sarakstā ir redzami lēmumi, kuros kā piekļuves pieprasītājs ir norādīts lietotājs.

Ja lietotājs ir pieslēdzies, izmantojot juridiskas personas profilu, un viņš ir šīs organizācijas paraksttiesīga persona, sarakstā ir redzami lēmumi, kuros kā piekļuves pieprasītājs ir norādīta pārstāvētā organizācija.

Par katru piekļuves pieprasījuma lēmumu atrāda:

 • Dokumenta numurs;
 • Dokumenta nosaukums;
 • Atbildīgā iestāde;
 • Dokumenta statuss;
 • Dokumenta apstiprināšanas datums;
 • Ekspluatācijas lietas numurs, uz kuru ir prasīta piekļuve;
 • Saņemtā lēmuma datne, ja ir.

Lietotājs var atlasīt saraksta datus pēc:

 • Dokumenta numurs – meklēšanas pēc simbolu virknes;
 • Ekspluatācijas lietas numurs – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Statuss – izvēle no vērtību saraksta;
 • Atbildīgā iestāde – izvēle no vērtību saraksta;
 • Dokumenta apstiprināšanas datums – vērtību intervāls.

Lietotājs var kārtot saraksta datus pēc:

 • Dokumenta numurs;
 • Atbildīgā iestāde;
 • Dokumenta statuss;
 • Dokumenta apstiprināšanas datums;
 • Ekspluatācijas lietas numurs.

Saņemto lēmumu par piekļuves piešķiršanu vai nepiešķiršanu detalizētais skats

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs pieejamo ekspluatācijas lietu sadaļā atver piekļuves pieprasījumu lēmumu sarakstu (sk. Saņemto lēmumu par piekļuves piešķiršanu vai nepiešķiršanu saraksts portālā), sameklē tajā nepieciešamo dokumentu un, ja tas ir pozitīvais lēmums par piekļuves piešķiršanu, atver to.

Lietotājs par lēmumu redz šādu informāciju:

 • Dokumenta pamatdati:
  • Dokumenta veids;
  • Dokumenta numurs;
  • Izsniedzējs - organizācijas, kura ir izsniegusi lēmumu, nosaukums un reģistrācijas numurs;
  • Dokumenta statuss;
  • Dokumenta datums.
 • Ekspluatācijas lietas, kurai pieprasīta pieeja, numurs, nosaukums, adrese. Ja piekļuves tiesības ir piešķirtas un termiņš vēl nav beidzies, kalpo kā saite uz ekspluatācijas lietu;
 • Ja tiesības ir piešķirtas:
  • Pamatojums;
  • Piekļuves termiņš.
 • Ja tiesības nav piešķirtas:
  • Atteikuma pamatojums.
 • Lēmuma datne.

Lietotājs var lejupielādēt lēmuma datni.

 1. Paziņojums piekļuves pieprasītājam par piekļuves piešķiršanu ekspluatācijas lietai

Pēc lēmuma par piekļuves piešķiršanu apstiprināšanas BIS iekšējā sistēmā sistēma izveido piekļuves pieprasītājam paziņojumu par saņemto piekļuvi.

Paziņojums ir pieejams publiskajā portālā pieprasītāja paziņojumu sarakstā un satur saiti uz ekspluatācijas lietu, kurai piešķirta piekļuve. Vairāk par paziņojumiem skatīt ‘Kas ir paziņojumi sistēmā un kā tos aplūkot?’.