BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt lēmumus par piekļuvi būvniecības lietai?

Pēc lēmuma par piekļuves piešķiršanu, apstiprināšanas, sistēma izveido piekļuves pieprasītājam paziņojumu par saņemto piekļuvi.

Paziņojums ir pieejams publiskajā portālā pieprasītāja paziņojumu sarakstā un satur saiti uz būvniecības lietu, kurai piešķirta piekļuve.

Lai apskatītu saņemtos piekļuves lēmumus, atver sadaļu ‘PIEKĻUVES LĒMUMI’.

Piekļuves lēmumus var meklēt pēc šādiem laukiem:

 • Dokumenta numurs;
 • Būvniecības lietas numurs;
 • Status – iespējamās vērtības ‘Parakstīts’, ‘Apstiprināts’ un ‘Anulēts’;
 • Atbildīgā iestāde;
 • Dokumenta apstiprināšanas datums;
 • meklēšanu veic, nospiežot pogu <Meklēt>.

Atrastajā lēmumu sarakstā ir pieejami gan apstiprinātie lēmumi, gan noraidītie piekļuves pieprasījumi - ar statusu ‘Parakstīts’; gan arī anulētie piekļuves pieprasījumi – ar statusu ‘Anulēts’.

Ja lietotājs ir pieslēdzies ar fiziskas personas profilu, sarakstā ir redzami lēmumi, kuros lietotājs ir norādīts kā piekļuves pieprasītājs.

Ja lietotājs ir pieslēdzies, izmantojot juridiskas personas profilu, un viņš ir šīs organizācijas paraksttiesīga persona, sarakstā ir redzami lēmumi, kuros kā piekļuves pieprasītājs ir norādīta pārstāvētā organizācija.

Lietotājs var kārtot saraksta datus pēc kolonnām:

 • Numurs;
 • Dokumenta apstiprināšanas datums.

Attēls. Piekļuves pieprasījumu lēmumu saraksta apskate

Lai apskatītu lēmumu detalizēti, pozitīva lēmuma gadījumā, kā arī anulēta lēmuma gadījumā nospiež uz lēmuma Nosaukumu.

Attēls. Pozitīva vai anulēta piekļūšanas lēmuma atvēršana apskatei

Lēmums atvērsies apskates režīmā, attēlojot informāciju:

 1. Lēmuma pamatdati – izdevējs, dokumenta numurs, dokumenta datums, pamatojums, dokumenta nosaukums, statuss, būvniecības lieta un adrese;
 2. Piekļuves pamatojums – pamatojuma ar vienu no vērtībām ‘Kā trešā persona’ vai ‘Informācijas atklātības likums’ un termiņš, līdz kuram tiek piešķirta piekļuve, ja tāds ir norādīts.
 3. Lēmuma datni ir iespējams lejupielādēt, nospiežot pogu <Lejupielādēt datni>.

Attēls. Pozitīva vai anulēta lēmuma apskate

Lai apskatītu negatīva piekļuves lēmuma informāciju, nospiež uz datnes ikonas un datne lejupielādēsies elektroniskā dokumenta formātā.

Attēls. Negatīva piekļuves lēmuma apskate