Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt saņemtos deleģējumus?

Lai apskatītos saņemtās pilnvaras, lietotājs, pēc pieslēgšanās sistēmai, zem ‘MANI DATI’ atver ‘PILNVAROŠANAS SADAĻU’

 

Pārslēdzieties uz ‘SAŅEMTIE DELEĢĒJUMI’ šķirkli.

 

Šķirklī ‘SAŅEMTIE DELEĢĒJUMI’ tiek atrādīts saraksts, kur redzams saņemto pilnvaru:

 • Statuss;
 • Numurs;
 • Deleģējuma veids - pieejams tikai ekspluatācijas pilnvarām;
 • Deleģējuma izsniedzējs;
 • Derīguma termiņš;
 • Spēkā no (datums).

Deleģējumus iespējams meklēt pēc:

 • Deleģējuma numurs - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības;
 • Spēkā no periods - datumu intervāls pilnvaras spēkā stāšanās datuma meklēšanai;
 • Spēkā līdz periods - datumu intervāls pilnvaras spēka zaudēšanas datuma meklēšanai;
 • Statuss - vērtības izvēle no pilnvarai iespējamiem statusiem;
 • Deleģējuma veids - izvēle no ekspluatācijas deleģējumu veidiem (lauks pieejams tikai ekspluatācijas pilnvarām);
 • Pilnvaras objekts - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības (lauks pieejams tikai ekspluatācijas pilnvarām);
 • Piekļuves kopa - izvēle no ekspluatācijas deleģējumā norādāmo datu kopu saraksta (lauks pieejams tikai ekspluatācijas pilnvarām);
 • Amats - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības;
 • Tiesības - izvēle no ekspluatācijas pilnvaru iespējamo tiesību saraksta;
 • Ekspluatācijas lietas numurs - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības (lauks pieejams tikai ekspluatācijas pilnvarām);
 • Mājas lietas numurs - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības (lauks pieejams tikai ekspluatācijas pilnvarām);
 • Dokumenta veids - izvēle no izkrītošā saraksta (pieejams tikai būvniecības pilnvarām);
 • Būvniecības lieta - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības (lauks pieejams tikai būvniecības pilnvarām).

Lai redzētu deleģējumu izvērstajā skatā, nospiediet uz melnā trijstūrīša ikonas blakus deleģējuma statusam. Pēc pogas nospiešanas tik atvērts pilnvaras izvērsts skats, kur tiks atrādīts:

 • Apstiprinātājs;
 • Sagatavotājs;
 • Būvniecības lietas;
 • Tiesības.

Lai redzētu pilnvaru detalizēti, nospiediet uz  mapes ikonas.