Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt speciālista rēķinus?

Praktikants vai sertificēts speciālists, pieslēdzoties BIS publiskajam portālam un atverot Speciālista panelī šķirkli “Rēķini”, var apskatīt rēķina informāciju, kas attiecas uz Sertificējošām iestādēm.

Atverot rēķinu sarakstu, tiek atspoguļoti lietotājam izsniegtie Sertificējošo institūciju rēķini ar šādu informāciju:

 • Rēķina numurs;
 • Pamatojums;
 • Apmaksas termiņš;
 • Summa apmaksai;
 • Neapmaksātā nokavējuma nauda;
 • Neapmaksātais atlikums;
 • Rēķina statuss;
 • Maksājuma statuss;
 • Rēķina datne;
 • Apmaksāšanas darbība, ja rēķins ir nokonfigurēts tā, ka to var samaksāt ar vienoto maksājuma moduli.

Pēc noklusējuma atrāda rēķinus, kuri vēl nav samaksāti, t.i. ‘Neapmaksātais atlikums’ ir lielāks par 0,00.

Sarakstā iespējams meklēt rēķinus pēc kritērijiem:

 • Rēķina numurs - teksta ievade. Meklēšana pēc daļējas simbolu virknes sakritības;
 • Pamatojums - teksta ievade. Meklēšana pēc daļējas simbolu virknes sakritības;
 • Apmaksas termiņš. Datuma intervāls no - līdz;
 • Maksājuma statuss - izvēle no iespējamo statusu saraksta;
 • Apmaksāti rēķini - pazīmes lauks, kuru atzīmējot meklē tikai apmaksātos rēķinus.

Attēls. Rēķinu sadaļa Speciālistu panelī.

Ja sertificejošā institūcija, piemēram, sagatavojusi rēķinu par gada uzraudzības maksu, tas tiek atrādīts šajā sarakstā. Arī par sfēras piešķiršanu izveidotais rēķins būs redzams šajā rēķinu sarakstā.

Lietotājs var atvērt rēķina detalizēto skatu un rēķina izdruku. Būvspeciālistu rēķini ir PDF formātā, pērējie rēķini ir tādā formātā, kā pievienoti.

Attēls. Sistēmas ģenerētai Būvspeciālista rēķins PDF formātā.

Būvspeciālista gada uzraudzības maksas rēķina detalizētais skats:

Attēls. Būvspeciālista saņemtais rēķins no sertificejošās institūcijas.

Ja rēķins ir nokonfigurēts, ka to var samaksāt ar vienoto maksājuma moduli, tad redzama opcija <Maksāt> un rēķinu var samaksāt no portāla. Citādi rēķinu var veikt kā parastu maksājumu caur savu internetbanku.