Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt speciālista ziņas par izglītību?

Savus izglītības datus var atvērt autorizējusies fiziskā persona no sava fiziskās personas profila zem sadaļas “DATI BIS REĢISTROS” / “Izglītības dati” vai no Speciālista paneļa, izvēloties sadaļu ZIŅAS PAR IZGLĪTĪBU.

Attēls. Pārslēgšanās uz ‘Izglītības dati’ no fiziskās personas profila.

Lai pievienotu jaunu ierakstu, jāspiež poga <Pievienot>, kas atvērs izglītības ievades formu. Skatīt tālāk aprakstu Manuāla izglītības datu ievade.

 

Attēls. Jauna izglītības ieraksta pievienošana.

Lai pievienotu datus no Valsts izglītības informācijas sistēmas, jānospiež poga <Pievienot datus no VIIS>. Skatīt tālāk aprakstu Izglītības datu pievienošana no VIIS

Attēls. Opcija pievienot izglītības datus no VIIS.