BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt speciālista ziņas par izglītību?

Savus izglītības datus var atvērt autorizējusies fiziskā persona no sava fiziskās personas profila zem sadaļas “DATI BIS REĢISTROS” / “Izglītības dati” vai no Speciālista paneļa, izvēloties sadaļu ZIŅAS PAR IZGLĪTĪBU.

Attēls. Pārslēgšanās uz ‘Izglītības dati’ no fiziskās personas profila.

Lai pievienotu jaunu ierakstu, jāspiež poga <Pievienot>, kas atvērs izglītības ievades formu. Skatīt tālāk aprakstu Manuāla izglītības datu ievade.

 

Attēls. Jauna izglītības ieraksta pievienošana.

Lai pievienotu datus no Valsts izglītības informācijas sistēmas, jānospiež poga <Pievienot datus no VIIS>. Skatīt tālāk aprakstu Izglītības datu pievienošana no VIIS

Attēls. Opcija pievienot izglītības datus no VIIS.