BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt sūdzības atbildi portālā?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs atbildi uz sevis iesniegto sūdzību var atvērt no:

  • iesniegto dokumentu saraksta, tajā profilā, ar kuru iesniegts sūdzības iesniegums;
  • saņemto dokumentu saraksta, tajā profilā, ar kuru iesniegts sūdzības iesniegums.

Attēls. Sūdzības atbildes atrādīšana iesniegto dokumentu sarakstā.

Attēls. Sūdzības atbildes atrādīšana saņemto dokumentu sarakstā.

Lietotājs var:

  • lejuplādēt atbildes datni, ja atbilde tika parakstīta ar e-parakstu;
  • apskatīt atbildes dokumentu un izdrukāt to vai izdrukāt ar e-zīmogu, ja atbilde tika apstiprināta ar sistēmas parakstu.