Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt sūdzības atbildi portālā?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs atbildi uz sevis iesniegto sūdzību var atvērt no:

  • iesniegto dokumentu saraksta, tajā profilā, ar kuru iesniegts sūdzības iesniegums;
  • saņemto dokumentu saraksta, tajā profilā, ar kuru iesniegts sūdzības iesniegums.

Attēls. Sūdzības atbildes atrādīšana iesniegto dokumentu sarakstā.

Attēls. Sūdzības atbildes atrādīšana saņemto dokumentu sarakstā.

Lietotājs var:

  • lejuplādēt atbildes datni, ja atbilde tika parakstīta ar e-parakstu;
  • apskatīt atbildes dokumentu un izdrukāt to vai izdrukāt ar e-zīmogu, ja atbilde tika apstiprināta ar sistēmas parakstu.