DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt vēlamās sfēras prakses sarakstu?

Savus vēlamās sfēras prakses sarakstu var atvērt, autorizējusies fiziskā persona no sava fiziskās personas profila vai no Speciālista paneļa, izvēloties sadaļu PRAKSES DATI un tad - šķirkli VĒLAMĀS SFĒRAS PRAKSE.

Atvērot sarakstu, lietotājs var redzēt informāciju par saviem vēlamās sfēras prakses ierakstiem:

 • Darba / Projekta nosaukums;
 • Darbības sfēra (vēlamā);
 • Līdzdalības pakāpe;
 • Objekta adrese;
 • Darbu izpildes laiks;
 • Statuss.

Ieraksti sarakstā sakārtoti pēc kolonnas “Darbu izpildes laiks” beigu perioda vērtības.

Virs saraksta lietotājs var izmantot atlases kritērijus, lai atlasītu vajadzīgos ierakstus. Lietotājs var meklēt ierakstus pēc kritērijiem:

 • Statuss – izvēle no iespējamo statusu veidiem (Sagatave, Apstiprināšanā, Apstiprināts, Papildināms, Noraidīts);
 • Vēlamā darbības sfēra – izvēle no darbības sfēru saraksta;
 • Atskaites gads – izvēle no atskaišu gada saraksta (visi kalendārie gadi, sākot ar 1995.).

Lietotājs var izvēlēties veidot jaunu vēlamās sfēras prakses ierakstu, nospiežot pogu <Pievienot>. Skatīt tālāk aprakstu Jaunas vēlamās sfēras prakses pievienošana.

Attēls. Vēlamās sfēras prakses saraksts.

Lietotājs ar vēlamās prakses ierakstu sarakstā var veikt šādas darbības, spiežot uz attiecīgās ikonas, kas atrodas ieraksta labajā pusē:

 • atvērt ierakstu statusā Apstiprināts detalizētai apskatei, nospiežot uz ikonas ;
 • kopēt nospiežot uz ikonu ;
 • labot/rediģēt ierakstu statusā Sagatave vai Papildināms, nospiežot uz ikonas ;
 • atsaukt apstiprināšanai nodotu prakses ierakstu statusā Apstiprināšanā, nospiežot uz ikonas   un tad pogu <Atsaukt>, kas atrodas ieraksta labošanas formas apakšā;
 • dzēst ierakstu statusā Sagatave vai Papildināms, nospiežot uz ikonas  ;
 • apskatīt prakses ieraksta notikumu vēsturi, nospiežot uz ikonas .

Lietotājs var izvēlēties veidot vēlamās sfēras prakses ierakstu sagataves masveidā, nospiežot pogu <Veidot ierakstu sagataves>, ja persona ieguvusi praktikanta identifikatoru, un piedalījies būvniecības dokumentācijas izstrādē vai būvniecībā. Skatīt arī aprakstu par Praktikants.