Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai?

Būvniecības ierosinātājs publiskajā portālā uz sagatavoto e-iesniegumu „Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijā” var pieprasīt no speciālistiem apliecinājumu saņemšanu (saskaņošanu) - Būvdarbu veicēja, Atbildīgā būvdarbu vadītāja, Būvuzrauga, Ieceres/Būvprojekta izstrādātāja, Autoruzrauga elektronisku saskaņojumu.

Pēc elektroniskā iesnieguma ‘Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’ aizpildīšanas pēdējā solī – Saskaņošana, spiežot pogu <Saskaņot ar iesaistītajiem dalībniekiem> un tad nospiežot <Nodot saskaņošanā>, sagatavo iesniegumu saskaņošanai ar atbildīgajiem speciālistiem, nomainot e-iesniegumam statusu ‘Saskaņošanā’ un informējot attiecīgos speciālistus, izsūtot e-pastus un izveidojot saskaņojuma paziņojumu sadaļā ‘Paziņojumi’.

 

Kā apstiprināt saskaņojumu par apliecinājumu būves gatavībai ekspluatācijai

Būvniecības lietas dalībniekam, kam nodots apstiprināšanai apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai, tiks izveidots saskaņojuma paziņojums viņa BIS publiskā portāla profilā, kā arī uz norādīto e-pasta adresi.

Juridiskas personas gadījumā apliecinājumu var apstiprināt deleģētā persona.

Galvenajā informācijas paneļa blokā ‘Mani dati’ izvēlas apakšsadaļu ‘Paziņojumi’. Pārslēdzas uz šķirkli ‘Saskaņojumi’ un atver no saraksta, nospiežot uz mapes ikonas.

Attēls. Saskaņojuma pieprasījums par apliecinājumu būves gatavībai.

Lietotājam atvērsies ‘Apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai’ kopskats.

Pēc iepazīšanās ar pieprasījumu, lietotājs norāda sertifikāta jomu, ar ko tiek veikts saskaņojums, un norāda saskaņojuma rezultātu ar pogām <Apstiprināt> vai <Noraidīt>.

Attēls. Apliecinājuma par būves gatavību saskaņošana.

Apstiprinot pieprasījumu, tā statuss nomainās uz ‘Apstiprināts’ un tiek uzstādīts apstiprināšanas datums. Pēc apstiprināšanas sistēma atrādīs paziņojumu, ka būvniecības iesniegums ir veiksmīgi apstiprināts.

Noraidot pieprasījumu, obligāti jānorāda noraidīšanas iemesls. Pievieno datnes, ja nepieciešams.
Un nospiež pogu <Noraidīt>. Pēc noraidīšanas sistēma atrādīs paziņojumu, ka būvniecības iesniegums ir noraidīts. Lietotāja pieprasījuma statuss nomainās uz ‘Noraidīts’ un tiek uzstādīts noraidīšanas datums.

 Attēls. Saskaņojuma noraidīšana.

Saistītajam iesniegumam arī uzliek statusu ‘Noraidīts’ un atceļ pārējos saskaņošanas pieprasījumus, kas vēl nav izpildīti. Visiem citu saskaņotāju pieprasījumiem bez rezultāta tiek uzstādīts rezultāts ‘Atcelts’ un atcelšanas datums.

Iesaistītie dalībnieki saņem informatīvu paziņojumu par izdarīto saskaņojuma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

 

Apliecinājumu pieprasīšana uz apliecinājuma par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

Apliecinājumu pieprasīšana no atbildīgajiem speciālistiem notiek, nospiežot poga <Parakstīt un pieprasīt atbildīgo speciālistu apstiprinājumus>. 

Ja e-iesniegums veiksmīgi nodots saskaņošanā, tad tā statuss ir ‘Saskaņošanā’, ko lietotājs var redzēt sadaļā „Mani iesniegumi” un speciālisti pieprasījumu, saskaņot apliecinājumu, saņem savā profilā BIS publiskajā portālā.

 

Attēls. ‘Apliecinājuma …’ atrādīšana iesniegto dokumentu sarakstā.

!  Pasūtītājs/būvniecības ierosinātājs apliecinājuma dokumentu par būvniecības pabeigšanu var iesniegt būvvaldei tikai tad, kad saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi un iesniegums nonācis statusā “Saskaņots”.

 

Apliecinājuma par gatavību ekspluatācijai iesniegšana būvvaldei

Kā iesniegt apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai būvvaldei?

Lietotājs saņem paziņojumu par veiktajiem saskaņojumiem. Kad saņemti visu iesaistīto speciālistu apliecinājums/saskaņošana un dokumenta statuss ir “Saskaņots”, lietotājs (pasūtītājs) pēc autorizēšanās publiskajā portālā var apskatīt iesnieguma kopsavilkumu pie būvniecības lietas dokumentiem un veikt iesniegšanu būvvaldei ar pogu <Iesniegt>.

 

Attēls. ‘Apliecinājums …’ saskaņots.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājs var vēlreiz pārskatīt iesnieguma kopsavilkumu.

Ja viss ir korekti – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Iesnieguma atbilde vienmēr būs redzama portālā, bet lietotājs var norādīt papildus citu atbildes saņemšanas veidu. Pie iesniegšanas ierosinātāja apliecinājumu skaits un teksti var atšķirties dažādiem iesniegumu veidiem!

Attēls. Apliecinājuma iesniegšana būvvaldei.

Kad tas ir izdarīts, nospiež pogu <Iesniegt>.

Ja apliecinājums veiksmīgi iesniegts, izdod par to paziņojumu un nomaina e-iesniegumam statusu uz “Iesniegts”.

Iesniegtu dokumentu nav iespējams vairs atvērt labošanā un veikt izmaiņas.

Par iesniegto apliecinājumu, atbildīgā būvvalde saņem darba uzdevumu tālākai dokumenta izskatīšanai un apstrādei. Kad atbildīgā būvvalde saņēmusi dokumentu tās status nomainās uz “Reģistrēts”.