Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai?