DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apstiprināt projekta daļas

Lai apstiprinātu būvniecības ieceres dokumentācijas (projekta) saturu, lietotājam ir jābūt izvēlētās daļas atbildīgajam vai par dokumentācijas izveidošanu atbildīgajai persona ar atbilstošām tiesībām.

Ja lietotājs ir daļas atbildīgais, tad var:

  • apstiprināt tikai tās daļas, par kurām ir atbildīgs, ja tajās ir vismaz viena lapa;
  • atvērt savu daļu labošanai, ja tai ir tikai viņa apstiprinājums.

Ja lietotājs ir par dokumentācijas izveidošanu atbildīgā persona, tad var:

  • apstiprināt daļas, kurām nav norādīts atbildīgais, ja tajās ir vismaz viena lapa;
  • apstiprināt daļas, kuras ir apstiprinājis daļas atbildīgais;
  • apstiprināt visu dokumentācijas komplektu, ja daļu atbildīgie ir apstiprinājuši savas daļas;
  • atvērt labošanai jebkuru apstiprinātu daļu.

Apstiprinot daļu vai visu dokumentāciju, lietotājam ir jānorāda vienu vai vairākus aktīvus būvspeciālista sertifikātus un to sfēras, kas pamato tiesības veikt darbību. Sistēma saglabā un atrāda šādu informāciju:

  • datumu un laiku;
  • lietotāja, kurš veica darbību, vārdu, uzvārdu, pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu (ja lietotājs darbojas juridiskas personas vārdā), norādītā būvspeciālista sertifikātu un sfēras.

Apstiprināta daļa tiek vizuāli izcelta. Labot daļas datus vai rediģēt daļas saturu nebūs iespējams.

Attēls. Apstiprinātas projekta daļas atrādīšana.

Projekta vai tā daļas apstiprināšanas brīdī sistēma pārbauda, vai lietotājam ir spēkā būvspeciālista sertifikāts ar atbilstošu darbības sfēru, lai kontrolētu, ka noteiktā veida projektu daļas apstiprina speciālisti ar atbilstošu sertifikātu.

Sistēmā ir izveidota projekta marku un saistīto darbības sfēru konfigurāciju. Brīdī, kad projekta daļas vadītājs vai būvprojekta vadītājs apstiprina projekta daļu, sistēma veic pārbaudi, ka šai personai ir spēkā esošs sertifikāts, kurā ir aktīva sfēra, kura atbilsts daļas markai. Kļūdas gadījumā lietotājam tiek atrādīts iemesls, kāpēc nevar apstiprināt un projekta daļa un/vai projekts netiek apstiprināti. Pārbaude (sertifikāta sfēras – markas atbilstība) netiek veikta:

  • ja projektā izmantotajai markai sistēmas konfigurācijā nav norādīta iespējamā darbības sfēra;
  • ja sistēmā paredzētos gadījumos projektu apstiprina persona bez spēkā esoša būvspeciālista sertifikāta (piemēram, pašu spēkiem).