DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apstiprināt projekta daļas

Kad daļai ir pievienotas visas lapas – daļas ‘Vadītājs’, ja tāds ir norādīts, to var apstiprināt, spiežot pogu <Apstiprināt>.

Lai apstiprinātu daļu, būs jānorāda būvspeciālista sertifikāts un darbības sfēra. Kad tas izdarīts - nospiež pogu <Apstiprināt>.

Ja kā ‘Ieceres izstrādātājs’ ir norādīts ‘Ierosinātājs’ un tā pati persona ir norādīta arī kā ‘Projekta vadītājs’, piemēram, ja būvējat saviem spēkiem, tad, lai apstiprinātu daļu, sistēma neprasīs norādīt būvspeciālista sertifikāta numuru un darbības sfēru. ‘Ierosinātājs’ var būt arī persona uz pilnvaras pamata.

Ja daļai ir norādīts ‘Vadītājs’, tad daļu apstiprina gan ‘Vadītājs’, gan ‘Projekta vadītājs.

‘Projekta vadītājam’ pēc daļas apstiprināšanas ir iespēja to atvērt labošanai. Pārējām iesaistītajām personām daļas rediģēšana ir liegta.

Projekta daļu ar nosaukumu ‘Būvakustika’ un rasējuma marku ‘BAA’ fiziska persona var apstiprināt, arī nenorādot būvspeciālista sertifikāta numuru un darbības sfēru. Lai to izdarītu, jāatzīmē pazīme ‘Apstiprināt bez sertifikāta’. Kad pazīme ir atzīmēta, attēlojas arī informatīvs teksts ‘Projektējot telpas ar augstām akustikas prasībām, kā arī A un B klases skaņas izolācijas prasībām, būvju akustiskos aprēķinus un apsekojumus veic kvalificēti būvakustikas eksperti. Būvakustikas eksperts ir diplomēts speciālists ar augstāko izglītību un vismaz piecu gadu darba stāžu akustikā, kura kvalifikāciju apliecina tādas institūcijas izsniegts sertifikāts, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētas institūcijas izsniegts sertifikāts.’.

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs ar tiesībām labot projekta lapu datus (projekta vadītājs vai daļas vadītais, vai atbildīgais par daļas saturu) atver būvniecības lietas projekta sadaļu un projekta lapas datos redz pazīmi, ja tā ir piesaistīta kādam trešo pušu saskaņojumam.

Ja lietotājs mēģina dzēst lapu vai tai pievienotās datnes, un šī projekta lapa ir piesaistīta kādam trešās puses saskaņojumam, lietotājam atrāda kļūdas paziņojumu, ka lapu vai tās datnes nav iespējams dzēst, jo tās ir piesaistītas vienam vai vairākiem trešās puses saskaņojumiem.

Ja lietotājs vēlas mainīt šādas lapas informāciju, t.sk. datnes, viņš var pievienot lapai jaunu revīziju.

Lietotājs no lapas detalizētās informācijas skata var atvērt trešo pušu saskaņojumu sadaļu, kurā uzreiz tiks atlasīti tie saskaņojumi, kuriem ir pievienota atvērtā projekta lapa.