DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apstiprināt vēlamās sfēras prakses ierakstu bez prakses vadītāja?

Ja Vēlamās sfēras prakses ierakstam nevar norādīt atbildīgo speciālistu, kurš varētu apstiprināt ierakstu, tad iespējams ielikt pazīmi "Nav iespējams iegūt prakses vadītāja apstiprinājumu caur BIS". Kad atzīmē šo pazīmi, formā tiek parādīts obligāti atzīmējams apliecinājuma lauks ar tekstu “Apliecinu, ka pievienotā informācija ir patiesa”.

Attēls. Pazīme ‘Nav iespējams iegūt prakses vadītāja apstiprinājumu caur BIS’.

Apliecinot ieraksta patiesumu, lietotājs tālāk var nopiest pogu <Saglabāt> un turpināt apstiprināšanu no savas puses, nospiežot pogu <Saglabāt un apstiprināt>.

Attēls. Vēlamās sfēras prakses apstiprināšana bez atbildīgā.

Poga <Saglabāt un nodot apstiprināšanai> šajā gadījumā vairs nav pieejama.