BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apstiprinātu vēlamās sfēras prakses ierakstu attiecināt uz citu darbības sfēru?

Apstiprinātu vēlamās sfēras prakses ierakstu var attiecināt arī uz citu vēlamo darbības sfēru, lai varētu izmantot vienu prakses ierakstu dažādu vēlamo darbības sfēru sertifikācijai. Lai to izdarītu, nepieciešams Vēlamās sfēras prakses sarakstā atlasīt interesējošo prakses ierakstu, kas statusā Apstiprināts. Atver to detalizētās apskates formā un izvēlās darbību <Attiecināt uz citu sfēru>.

Attēls. Poga <Attiecināt uz citu sfēru> velamās sfēras detalizētajā formā.

Nospiežot <Attiecināt uz citu sfēru>, tiek atvērta formas logs, kurā lietotājs var pievienot vienu vai vairākus vēlamās darbības sfēras ierakstus, veicot izvēli no darbību sfēras klasifikatora vērtībām.

Attēls. Vēlamās sfēras prakses ierakstu attiecināšana uz citu darbības sfēru.

Lietotājs šajā logā var dzēst jau pievienotās vēlamās sfēras no saraksta, ja šīm sfērām vēl nav saistītu lēmumu BIS1 sertificēto speciālistu reģistrā, nospiežot sarkano krustiņu labajā pusē.

Pēc darbības sfēru norādīšanas, jānospiež poga <Saglabāt>. Uz norādītajām darbības sfērām, izveidos vēlamās sfēras prakses ierakstus.

Attēls. Vēlamās sfēras prakses ieraksts attiecināms uz citām darbības sfērām.