BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā atsaukt vēlamās sfēras prakses ieraksta apstiprināšanas pieprasījumu?

Ja ir veikta Vēlamās sfēras prakses nodošana apstiprināšanai, lietotājs var veikt atsaukšanu.

Vēlamās sfēras prakses sarakstā atrod ierakstu, kurš ir statusā Apstiprināšanā un atver detalizēto apskates formu. Lietotājs var nospiest pogu <Atsaukt>. Atsaucot vēlamās prakses ieraksta apstiprināšanu ierakstam tiks:

  • uzstāda vēlamās sfēras prakses ierakstam statuss Sagatave;
  • prakses ieraksta notikumu vēsturē tiek saglabāts notikuma fakts “Apstiprināšana atsaukta”, notikuma datums un lietotāja vārds, uzvārds;
  • prakses vadītājam tiek nosūtīts informatīvs paziņojums BIS portālā. Paziņojuma teksts: “BIS: Praktikants praktikanta_vārds_uzvārds ir atsaucis vēlamās sfēras prakses apstiprināšanas pieprasījumu par praksi darba_projekta_nosaukums.”