Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā atslēgties no sistēmas?

Atslēgšanās no sistēmas notiek, spiežot <Iziet> sistēmas galvenajā izvēlnē zem aktīvā lietotāja atrādīšanas opcijas labajā augšējā stūrī.

 

Attēls. Iziet no sistēmas.

Ja autorizējies lietotājs sistēmā nebūs aktīvs 30 min – BIS automātiski atslēgsies, par to pabrīdinot lietotāju 5 min pirms atslēgšanās.