BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Autoruzrauga ieraksts"?

Lai pievienotu jaunu ‘Autoruzrauga ierakstu’ ‘Būvdarbu žurnālā’, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurā vēlas veikt šo ierakstu, un kas ir stadijā ‘Būvdarbi’, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Sadaļā ‘Būvdarbu gaita’ izvēlas apakšsadaļu ‘Būvdarbu žurnāls’.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotāji:

  1. kuriem šajā būvniecības lietā ir spēkā esošs līgums par autoruzraudzības darbiem un tiesībām veikt būvdarbu žurnāla ierakstus;
  2. ja persona ir norādīta kā būvniecības lietas aktuālais autoruzraugs.

No ‘Būvdarbu žurnāla’ saraksta izvēlas ieraksta veidu ‘Autoruzrauga ieraksts’ un secīgi aizpilda datus.

 

Attēls. Autoruzrauga ieraksta aizpildīšana.

Pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas ‘Datums’ un ‘Laiks’.

Brīvā tekstā aizpilda obligātos laukus ‘Novērojumu apraksts’ un ‘Norādījumi’.

Norāda ‘Norādījumu izpildes termiņa’ datumu.

‘Pielikumos’ lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz ‘Pievienot dokumentu’ un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu – spiež pogu <Apstiprināt>.

Attēls. Autoruzrauga ieraksta apstiprināšana.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.

Attēls. Autoruzrauga ieraksts pēc apstiprināšanas.