BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Autoruzrauga ieraksts"?

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Sarakstā “Autoruzrauga ieraksti” par katru ierakstu atrāda šādu informāciju:

 • Apmeklējuma datums un laiks;
 • Ieraksta numurs;
 • Ieraksta statuss;
 • Novērojuma apraksts;
 • Norādījumi;
 • Norādījumu izpildes termiņš;
 • Ieraksta apstiprinātāji – ieraksta izvēršamajā sadaļā.

Lietotājs var atlasīt datus pēc:

 • Statuss;
 • Periods;
 • Datums;
 • Atbildīgā persona;
 • Atbildīgais uzņēmums;
 • Novērojumu vai norādījumu apraksta teksta fragments;
 • Norādījumu izpildes termiņš – meklēšanas norādītajā datumu intervālā.

Lietotājam ir iespēja pilnībā savērst un izvērst meklēšanas kritēriju sadaļu.

Sarakstā ir pieejama lapošana. Vienā lapā tiek atrādīti 30 ieraksti.

Lietotājs ar izvēlēto ierakstu var veikt šādas darbības:

 • Kopēt – saskaņā ar esošu funkcionalitāti izveido jaunu ierakstu, papildus ņemot vērā šādus nosacījumus;
  • Datums tiek aizstāts ar pašreizējo datumu un laiks ar lietas konfigurācijā paredzēto noklusēto darba laika sākumu, ja tāds ir norādīts. Ja laika noklusētā vērtība nav norādīta, atstāj kopētā ieraksta laiku.
  • Atbildīgā persona tiek saglabāta.
 • Atvērt labošanai, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem labošanas nosacījumiem;
 • Apskatīt ieraksta detalizētos datus, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem datu skatīšanās nosacījumiem.
  • Ja “Autoruzrauga ieraksts” tika piesaistīts pie ikdienas vai speciālajiem darbiem, tad par katru darbu atrāda “Saistīto darbu sarakstā” informāciju, kur ieraksta datums un laiks darbojas kā saite, lai var pāriet uz izvēlētā darba detalizēto formu.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Autoruzrauga ieraksta detalizētais skats.

Ja lietotājam saskaņā ar esošu funkcionalitāti ir tiesības veidot jaunu ierakstu un viņš izvēlas jauna ieraksta pievienošanu, viņam uzreiz piedāvā ieraksta “Autoruzrauga ieraksts” ievades formu.

   1.  

Autoruzrauga ieraksta pievienošana

Lai pievienotu jaunu “Autoruzrauga ierakstu” “Būvdarbu žurnālā”, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurā vēlas veikt šo ierakstu, un kas ir stadijā “Būvdarbi”, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Sadaļā “Būvdarbu gaita” izvēlas apakšsadaļu “Būvdarbu žurnāls”.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotāji:

 1. kuriem šajā būvniecības lietā ir spēkā esošs līgums par autoruzraudzības darbiem un tiesībām veikt būvdarbu žurnāla ierakstus;
 2. ja persona ir norādīta kā būvniecības lietas aktuālais autoruzraugs.

No “Būvdarbu žurnāla” saraksta izvēlas ieraksta veidu “Autoruzrauga ieraksts” un secīgi aizpilda datus.

 Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Autoruzrauga ieraksta aizpildīšana.

Pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas “Datums” un “Laiks”.

Brīvā tekstā aizpilda obligātos laukus “Novērojumu apraksts” un “Norādījumi”.

Norāda “Norādījumu izpildes termiņa” datumu.

“Pielikumos” lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz “Pievienot dokumentu” un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu – spiež pogu <Apstiprināt>.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Autoruzrauga ieraksta apstiprināšana.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Autoruzrauga ieraksts pēc apstiprināšanas.