DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs"?

Būvdarbu žurnālā var izveidot darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas parauga ierakstu. Ierakstu var veidot un labot lietotāji, atbilstoši būvdarbu žurnāla ierakstu pievienošanas tiesību kontrolei.

Izveidot jaunu ierakstu “Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs” var pievienot kā jaunu ieraksta veidu sadaļā “Kopskats”, “Testēšanas pārskati” vai, atverot apstiprinātu ikdienas vai speciālo darbu ierakstu, un pievieno jaunu ierakstu sadaļā “Testēšanas informācija”.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated 

Jauna ieraksta “Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs” izveidošana no “Ikdienas darbi” vai “Speciālie darbi”.

Veidojot jaunu ieraktu jānorāda:

  • Paveiktais darbs – saistītais ikdienas vai speciālo darbu ieraksts, obligāts;
  • Parauga ņemšanas datums – obligāts, nevar būt mazāks par darba datumu;
  • Pārbaudes nosaukums, apraksts – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Laboratorija – brīvi ievadāms teksts;
  • Parauga numurs - obligāts, brīvi ievadāms teksts.
    • Šo parauga numuru atrādīs, izvēloties “Paņemto paraugu”, ieraksta ‘Darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāts’ pievienošanas formā.

Lietotājs var pievienot vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties to no savas darba stacijas.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Jauna ieraksta “Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs” izveidošana.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Ierakstus apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Lietotājs var dzēst ierakstu, ja tas nav nodots apstiprināšanai vai nav apstiprināts.

Ierakstu var atvērt labošanai. Pēc labošanas ierakstu jāapstiprina vēlreiz.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.