DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs"?

Lai pievienotu darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas parauga ierakstu, lietotājs, kurš konkrētajā būvniecības lietā ir norādīts kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, izveido jaunu ierakstu ‘Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs’ vai atver apstiprinātu ikdienas vai speciālo darbu ierakstu un pievieno jaunu ierakstu, norādot:

  • Paveiktais darbs – saistītais ikdienas vai speciālo darbu ieraksts, obligāts;
  • Parauga ņemšanas datums – obligāts, nevar būt mazāks par darba datumu;
  • Pārbaudes nosaukums, apraksts – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Laboratorija – brīvi ievadāms teksts;

Lietotājs var pievienot vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties to no savas darba stacijas.

Attēls. Jauna ieraksta ‘Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs’ izveidošana.

Attēls. Jauna ieraksta ’Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs’ izveidošana no ‘Ikdienas darbi’.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Ierakstus apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Lietotājs var dzēst ierakstu, ja tas nav nodots apstiprināšanai vai nav apstiprināts.

Ierakstu var atvērt labošanai. Pēc labošanas ierakstu jāapstiprina vēlreiz.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.