Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Ikdienas darbi"?

Lai pievienotu jaunu ierakstu vai apskatītu jau ievadītos ierakstus “Būvdarbu žurnālā” par “Ikdienas darbiem”, lietotājs izvēlas būvniecības lietu stadijā “Būvdarbi”, kurā vēlas veikt šo ierakstu un atver lietu, nospiežot uz mapes ikonas. Tālāk atver sadaļu “Būvdarbu gaita” , kur pēc noklusējuma atvērsies  “Būvdarbu žurnāls” un tā kopskata saraksts, bet var arī atvērt sarakstu “Ikdienas darbi”, kur būs tikai ikdienas darbi.

Ikdienas darbu saraksts

Autorizēts publiskā portāla lietotājs, atverot būvniecības lietas “Būvdarbu gaitas” sadaļu un tā “Būvdarbu žurnālu”, var izvēlēties sadaļu “Ikdienas darbi”.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

 Būvdarbu žurnāla saraksts “Ikdiena darbi”.

Atverot būvdarbu žurnāla sarakstu “Ikdiena darbi”, lietotājs sadaļā redz sarakstu ar ikdienas darbu ierakstiem. Par katru ierakstu atrāda laukus:

 • Datums – datums un laiks, par kuru veikts ieraksts (laiku atrāda otrā rindā);
 • Numurs - ieraksta izveidošanas secības numurs;
 • Tāmes pozīcijas numurs – tāmes pozīcijas numurs, kurai piesaistīts ieraksts;
 • Tāmes pozīcijas apraksts – tāmes pozīcijas apraksts, kurai piesaistīts ieraksts;
 • Darbu apraksts – ieraksta ievadītais apraksts;
 • Apjoms;
 • Mērvienība;
 • Būvmateriāli – būvmateriālu saraksts, par katru atrāda nosaukumu, ražotāju, darbā izmantoto daudzumu un mērvienību;
 • Statuss – ieraksta statuss, atrāda kā ikonu ar paskaidrojumu.

Ieraksta izvērstajā skatā papildus atrāda laukus:

 • Izveidošanas datums;
 • Atbildīgā persona;
 • Atbildīgais uzņēmums;
 • Būves;
 • Apstiprinātāji– apstiprinātāju saraksts kopā ar apstiprināšanas datumu, ja ieraksts ir apstiprināts.

Lietotājam ir iespēja atlasīt ierakstus pēc:

 • Statuss;
 • Atbildīgā persona;
 • Atbildīgais uzņēmums;
 • Darbu apraksts – pēc teksta fragmenta;
 • Periods;
 • Datums;
 • Tāmes pozīcija - izvēle no reģistrētām tāmes pozīcijām.

Saraktā iespējamās darbības:

 • Lietotājam ir iespēja pilnībā savērst un izvērst meklēšanas kritēriju sadaļu.
 • Sarakstā ir pieejama lapošana. Vienā lapā tiek atrādīti 30 ieraksti.
 • Ja lietotājs izvēlas jauna ieraksta pievienošanu, viņam uzreiz piedāvā ikdienas darba ieraksta ievades formu.
 • Lietotājs ar izvēlēto ierakstu var veikt šādas darbības:
  • Kopēt – saskaņā ar esošu funkcionalitāti izveido jaunu ikdienas darba ierakstu, papildus ņemot vērā šādus nosacījumus;
   •  Datums tiek aizstāts ar pašreizējo datumu un laiks ar lietas konfigurācijā paredzēto noklusēto darba laika sākumu, ja tāds ir norādīts. Ja laika noklusētā vērtība nav norādīta, atstāj kopētā ieraksta laiku;
   •  Saglabā kopētā ieraksta atbildīgo personu.
  • Atvērt labošanai, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem labošanas nosacījumiem;
  •  Apskatīt ieraksta detalizētos datus, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem datu skatīšanās nosacījumiem.

 

Ikdienas darba pievienošana

Ieraksta veidu “Ikdienas darbi” var pievienot no būvdarbu žurnāla saraksta “Kopskats”, izvēloties attiecīgo ieraksta veidu no visu veidu saraksta, vai no saraksta “Ikdienas darbi”, nospiežot pogu <+Pievienot jaunu ierakstu>.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotāji, atbilstoši būvdarbu žurnāla ierakstu pievienošanas tiesību kontrolei:

 • kuriem šajā būvniecības lietā ir spēkā esošs līgums par būvdarbiem un tiesībām veikt būvdarbu žurnāla ierakstus;
 • vai persona, kura ir būvniecības lietas aktuālais atbildīgais būvdarbu vadītājs vai darbu veicējs.

Atverot “Ikdienas darbi” jauna ieraksta veidošanai, secīgi aizpilda datus ievades formā, kur var norādīt ieraksta pamatdatus un papildus informāciju sadaļās:

 • Būves;
 • Iestrādātie materiāli;
 • Būvniecības atkritumu iestrāde;
 • Ieraksta detaļas;
 • Ražošanas rasējumi;
 • Autoruzrauga ieraksti;
 • Pielikumi.

  A screenshot of a computerDescription automatically generated with medium confidence

Ikdienas darba ieraksta aizpildīšana.

Sākot veidot jaunu ikdienas darba ierakstu, pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas “Datums” un “Laiks (no) – (līdz)”:

 • Datums – obligāts, pēc noklusēšanas šodienas datums, t.sk. kopētiem ierakstiem;
 • Laiks (no) – obligāts, būvdarba žurnāla konfigurācijā norādītais darba laika sākuma laiks. Citādi 7:00. Vērtību sarakstu atrāda tā, lai fokusētā vērtība ir būvdarba žurnāla konfigurācijā norādītais darba laika sākuma laiks, ja tāds nav norādīts, tad 7:00. Kopējais vērtību saraksts nemainās.
 • Laiks (līdz) – tādi paši nosacījumi kā “Laiks (no)”.

Obligāti jānorāda “Atbildīgo personu” no saraksta. Ja izvēles sarakstā ir tikai viena persona, to norāda pēc noklusēšanas. Kopētam ierakstam paliek kopējamā ieraksta atbildīgā persona. Vērtībai jāpaliek norādītai, ja ieraksta saglabāšana bija neveiksmīga.

Tālāk lietotājs var norādīt:

 • Projekta dokumentācijas lapu/rasējumu – izvēle no būvniecības lietas aktuālām būvniecības ieceres dokumentācijas daļām, bet ja izvēlē ir pieejams tikai 1 ieraksts, norāda kā noklusēto vērtību. (Kopētam ierakstam saglabā kopējamā ieraksta datus).
 • Tāmes pozīciju – izvēle no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ierakstos izmantotām tāmes pozīcijām, ar iespēju norādīt jaunu vērtību, kura automātiski pievienojas izvēles sarakstam. (Ja izvēlē ir pieejams tikai 1 ieraksts, norāda kā noklusēto vērtību. Kopētam ierakstam saglabā kopējamā ieraksta datus. Iespējams norādīt tikai vienu vērtību.)
 • Būvi, uz kuru attiecas ieraksts – izvēle no būvniecības lietas būvēm, bet ja izvēlē ir pieejama tikai 1 ieraksts, norāda kā noklusēto vērtību. (Kopētam ierakstam saglabā kopējamā ieraksta datus. Cita informācija būves sadaļā nemainās.)
 • Iestrādātie materiāli – iespēja pievienot ierakstus no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ierakstiem ar veidu “Saņemtie materiāli/būvizstrādājumi”. Pie katra norādītā iestrādātā materiāla papildus norāda šī materiāla apjomu tajā mērvienībā, kāda tika norādīta pie materiāla ieraksta.

 Graphical user interface, application, WordDescription automatically generated

Iestrādāto materiālu un to daudzuma norādīšana.

 • Būvniecības atkritumu iestrāde - var norādīt, ka šo darbu ietvaros būvobjektā tika iestrādāti objektā iepriekš deklarētie būvniecības atkritumi. Par atkritumiem ir iespējams norādīt:
  • Atkritumu veids - obligāts, vērtības izvēle no klasifikatora. Iespējams izvēlēties tikai veidus, kuri ir deklarēti un apstiprināti būvdarbu žurnālā kā deklarētie atkritumi.
  • Daudzums - obligāts, izvestā atkritumu daudzuma deklarēšana. Daļskaitlis ar trīs zīmēm aiz komata.
  • Mērvienība - obligāts, izvēle starp vērtībām: t vai m3. Piedāvā izvēlēties tikai to mērvienību, kura ir norādīta atkritumu deklarēšanas ierakstos konkrētajam atkritumu veidam. Piemēram, ja atkritumu veidam X ir deklarēts apjoms tonnās, tad iespējams izvēlēties tikai mērvienību tonnas.
   • Pēc lauka “Atkritumu veids” un “Mērvienība” izvēles, lietotājam tiek atspoguļots būvobjektā pieejamais konkrētā atkritumu veida daudzums, kas tiek iegūts: Atkritumu veida pieejamais apjoms = Deklarētie - Izvestie – Iestrādātie, kur
    • Deklarētie - būvdarbu žurnāla Būvniecības atkritumu sadaļā apstiprinātie ieraksti ar veidu “Būvniecības atkritumu deklarēšana”.
    • Izvestie - būvdarbu žurnāla Būvniecības atkritumu sadaļā apstiprinātie ieraksti , kas izvesti/norakstīti.
    • Iestrādātie - apstiprinātie būvdarbu žurnāla ikdienas un speciālo darbu ieraksti, kuros ir norādīta būvdarbu atkritumu iestrāde.
   • Vienam darba ierakstam var norādīt vairākus iestrādāto atkritumu veidu un apjomu ierakstus..
   • Sistēma brīdina lietotāju, ja norādītais iestrādātais apjoms pārsniedz atkritumu pārsniedz pieejamo atkritumu daudzumu: “Iestrādāto atkritumu apjoms pārsniedz deklarēto atkritumu apjomu par [pārsniegtais_apjoms] mērvienība”.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

 Būvniecības atkritumu iestrādes norādīšana pie ikdienas darba.

 • Ieraksta detaļas brīvā tekstā ievada “Darbu aprakstu” (obligāts, ja nav norādīta tāmes pozīcija) un obligāti norāda:
 • Strādājošo skaits – jānorāda pozitīvu skaitli (Kopētam ierakstam izmanto kopējamā ieraksta datus. Citādi izmanto norādītā datuma pirmā ieraksta datus. Vērtību iespējams mainīt.);
 • Darba apjoms – jānorāda pozitīvu skaitli, bet ,ja ir norādīta tāmes pozīcija, manto tās vērtību, ar iespēju rediģēt. (Saglabājot atrāda kļūdu, ja norādītā vērtība pārsniedz tāmes pozīcijas atlikušo apjomu. Šādu pašu pārbaudi atkārto, apstiprinot ierakstu);
 • Mērvienība – jānorāda no saraksta, ja ir norādīta tāmes pozīcija, manto tās vērtību un nav rediģējama.

Ja nepieciešams, lietotājs var aizpildīt arī “Laika apstākļu datus”, brīvā tekstā ievadot “Laika apstākļus”, “Temperatūru” un atzīmējot pazīmi par “Nokrišņiem”. Kopētam ierakstam izmanto kopējamā ieraksta datus. Citādi izmanto norādītā datuma pirmā ieraksta datus. Vērtību iespējams mainīt.

Iespēja norādīt saistīto “Ražošanas rasējumu”. Pievienojot ražošanas rasējumu, to var izvēlēties no vērtību saraksta, norādot fragmentu no:

  • ieraksta numura;
  • nosaukuma;
  • rasējuma izstrādātāja;
  • apakšuzņēmuma, kurš atbild par rasējuma pievienošanu.

TimelineDescription automatically generated

 Ražošanas rasējuma pievienošanā ieraksta meklēšana.

 • Pievienoto ražošanas rasējumu sarakstā atrāda:
  • ieraksta numurs – kalpo kā saite, rasējuma ieraksta detalizēto datu atvēršanai;
  • datums un laiks;
  • statuss;
  • nosaukums;
  • rasējuma izstrādātājs;
  • apakšuzņēmums, kurš atbild par rasējuma pievienošanu.

Ražošanas rasējuma attēlošana pie ikdienas darba.

Iespēja norādīt saistīto “Autoruzrauga ierakstu”. Pievienojot autoruzrauga ierakstu, to var izvēlēties no vērtību saraksta, norādot fragmentu no:

  • ieraksta numura;
  • autoruzrauga vārda uzvārda, sertifikāta numura;
  • novērojuma apraksta;
  • norādījumu teksta.

TextDescription automatically generated

Autoruzrauga ieraksta sameklēšana un pievienošana.

 • Pievienoto autoruzraugu ierakstu sarakstā atrāda:
  • ieraksta numurs – kalpo kā saite, autoruzrauga ieraksta detalizēto datu atvēršanai;
  • datums un laiks;
  • statuss;
  • autoruzrauga vārds uzvārds, sertifikāta numurs;
  • novērojuma apraksts;
  • norādījumu teksts;
  • izpildes termiņš.

Ražošanas rasējuma attēlošana pie ikdienas darba.

Kamēr ieraksts ir rediģējams, lietotājs var dzēst un pievienot citus ražošanas rasējumus un autoruzraugu ierakstus.

 “Pielikumos” lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Pēc saglabāšanas lietotājam, kuram ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu un kurš ir ierakstā norādītā atbildīgā persona, būs iespēja brīvā tekstā aizpildīt “Defektu sarakstu”.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu un viņš ir ierakstā norādītā atbildīgā persona– spiež pogu <Apstiprināt>. Ja nav tiesības apstiprināt un vajag nodot saskaņošanai ar citām personām, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.