BIS darbība (sadarbības partneri)

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka VIIS sistēmā tiks veiktas izmaiņas līdz ar to BIS sistēma veiks datu apmaiņas konfigurāciju 21.jūnijā. VIIS sistēma ir paredzēta, lai BIS sistēmā apskatītos datus par savu izglītību, vai arī to pārbaudītu.

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Ikdienas darbi"?

Lai pievienotu jaunu ierakstu ‘Būvdarbu žurnālā’ par ‘Ikdienas darbiem’, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurā vēlas veikt šo ierakstu un kas ir stadijā ‘Būvdarbi’, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Sadaļā ‘Būvdarbu gaita’ izvēlas apakšsadaļu ‘Būvdarbu žurnāls’.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotāji:

  1. kuriem šajā būvniecības lietā ir spēkā esošs līgums par būvdarbiem un tiesībām veikt būvdarbu žurnāla ierakstus;
  2. vai persona, kura ir būvniecības lietas aktuālais atbildīgais būvdarbu vadītājs vai darbu veicējs.

No ‘Būvdarbu žurnāla’ saraksta izvēlas ieraksta veidu ‘Ikdienas darbi’ un secīgi aizpilda datus.

 

Attēls. Ikdienas darba ieraksta aizpildīšana.

Pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas ‘Datums’ un ‘Laiks (no)’. Ja nepieciešams, lietotājs var norādīt arī ‘Laiks (līdz)’.

Obligāti norāda ‘Atbildīgo personu’, kas ir līgumos reģistrētais būvdarbu vadītājs.

Tālāk lietotājs var norādīt:

  • Projekta dokumentācijas lapu/rasējumu – izvēle no būvniecības lietas aktuālām būvniecības ieceres dokumentācijas daļām;
  • Tāmes pozīciju – izvēle no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ierakstos izmantotām tāmes pozīcijām, ar iespēju norādīt jaunu vērtību, kura automātiski pievienojas izvēles sarakstam;
  • Būvi, uz kuru attiecas ieraksts – izvēle no būvniecības lietas būvēm;
  • Iestrādātie materiāli – iespēja pievienot ierakstus no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ierakstiem ar veidu ‘Saņemtie materiāli/būvizstrādājumi’. Pie katra norādītā iestrādātā materiāla papildus norāda šī materiāla apjomu tajā mērvienībā, kāda tika norādīta pie materiāla ieraksta.

Attēls. Iestrādāto materiālu un to daudzuma norādīšana.

‘Ieraksta detaļu’ sadaļā obligāti norāda ‘Darbu veidu’ no sistēmas piedāvātā vērtību saraksta un šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnālā izmantotām darbu veidu vērtībām, ar iespēju ievadīt savu vērtību, kura automātiski pievienojas izvēles sarakstam.

Brīvā tekstā obligāti ievada ‘Darbu aprakstu’, kas ir informācija par izpildes vietu, metodēm, norādes par darbuzņēmēju darbu, būvdarbu pārtraukumiem, dīkstāvēm.

Obligāti norāda:

  • Strādājošo skaits;
  • Darba apjoms;
  • Mērvienība.

Ja nepieciešams, lietotājs var aizpildīt arī ‘Laika apstākļu datus’, brīvā tekstā ievadot ‘Laika apstākļus’, ‘Temperatūru’ un atzīmējot pazīmi par ‘Nokrišņiem’.

 ‘Pielikumos’ lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Pēc saglabāšanas lietotājam, kuram ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu un kurš ir ierakstā norādītā atbildīgā persona, būs iespēja brīvā tekstā aizpildīt ‘Defektu sarakstu’.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu un viņš ir ierakstā norādītā atbildīgā persona– spiež pogu <Apstiprināt>. Ja nav tiesības apstiprināt un vajag nodot saskaņošanai ar citām personām, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.