BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Ražošanas rasējums"?

Lai pievienotu ražošanas rasējuma ierakstu, lietotājs, kuram šajā būvniecības lietā ir spēkā esošs līgums ar būvdarbiem un tiesībām veikt būvdarba žurnāla ierakstus vai persona ir norādīta kā atbildīgai būvdarbu vadītājs, darbu veicējs, autoruzraugs spēkā esošajā šīs lietas būvatļaujā (t.sk. tās pielikumā), izveido jaunu ierakstu ‘Ražošanas rasējums’ vai atver apstiprinātu ražošanas rasējuma ierakstu un pievieno jaunu ierakstu, norādot:

 • Darbu datumu un laiku – obligāts, pēc noklusēšanas pašreizējais datums un laiks (no – obligāts, līdz - neobligāts);
 • Atbildīgā persona – obligāti aizpildāms lauks. No saraksta izvēlas personu, kas ir atbildīga par darba veikšanu (darbu vadītājs);
 • Projekta dokumentācijas lapa/rasējums – izvēlas no saraksta projekta dokumentācijas lapu/ rasējumu;
 • Ieraksta detaļas:
  • Nosaukums – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Rasējuma izstrādātājs - obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Apakšuzņēmējs, kurš atbild par rasējuma pievienošanu – pasūtītājs jānorāda, ja saņemto materiālu pasūtijis būvdarbu žurnālā reģistrētā līguma izpildītājs
 • Rasējuma datnes – obligāti vismaz viena datne;
 • Pielikumi – ieraksta pielikumu datnes.

Attēls. Jauna ieraksta ’Ražošanas rasējums’ izveidošana

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Ierakstus apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Lietotājs var dzēst ierakstu, ja tas nav nodots apstiprināšanai vai nav apstiprināts.

Ierakstu var atvērt labošanai. Pēc labošanas ierakstu jāapstiprina vēlreiz.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.