DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu “Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas parauga testēšanas rezultāts”?

Publiskā portāla autorizēts lietotājs būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstā redz vizuāli izceltus saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas parauga ierakstus, kas atbilst obligātās testēšanas kritērijiem, bet nav ievadīta/apstiprināta informācija par testēšanas pārskatu.

Attēls. Pazīmes par neievadītiem/neapstiprinātiem testēšanas rezultātiem.

Lai pievienotu saņemtā materiāla/būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultātus, lietotājs, kurš konkrētajā būvniecības lietā ir norādīts kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vai būvuzraugs, izveido jaunu ierakstu ‘Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultāts’, vai atver apstiprinātu saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas parauga ierakstu un pievieno jaunu testēšanas pārskata ierakstu, norādot:

  • Paņemtais paraugs – obligāts, saistītais saņemtā materiāla testēšanas parauga ieraksts;
  • Pārskata datums – obligāts, nevar būt mazāks par materiāla ņemšanas datumu;
  • Pārskata numurs – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Pielikumu datnes – obligāti, viena vai vairākas datnes.

Attēls. Jauna ieraksta ‘Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultāts’ izveidošana.

Attēls. Jauna ieraksta ’Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultāts’ izveidošana no ‘Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs’.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Ierakstus apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.

Lietotājs var dzēst ierakstu, ja tas nav nodots apstiprināšanai vai nav apstiprināts.

Ierakstu var atvērt labošanai. Pēc labošanas ierakstu jāapstiprina vēlreiz.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.