Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Speciālie darbi"?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs atver būvniecības lietas “Būvdarbu sadaļu” un tā “Būvdarbu žurnālā” var atvērt sadaļu “Speciālie darbi”, kur atrāda sarakstu ar speciālo darbu ierakstiem.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Būvdarbu žurnāla sadaļa “Speciālie darbi”.

 Par katru speciālo darba ierakstu sarakstā atrāda:

 • Datums – datums un laiks, par kuru veikts ieraksts;
 • Numurs – sistēmas piešķirtas numurs;
 • Tāmes pozīcijas numurs – tāmes pozīcijas numurs, kurai piesaistīts ieraksts;
 • Tāmes pozīcijas apraksts – tāmes pozīcijas apraksts, kurai piesaistīts ieraksts;
 • Darbu apraksts;
 • Apjoms;
 • Mērvienība;
 • Būvmateriāli – būvmateriālu saraksts, par katru atrāda nosaukumu, ražotāju, darbā izmantoto daudzumu un mērvienību;
 • Statuss – ieraksta statuss, atrāda kā ikonu ar paskaidrojumu.

Izvērstajā ieraksta skatā atrādīs papildus laukus:

 • Izveidošanas datums;
 • Atbildīgā persona;
 • Atbildīgais uzņēmums;
 • Būves;
 • Apstiprinātāji – apstiprinātāju saraksts un apstiprināšanas datums, ja ieraksts ir apstiprināts.

Graphical user interface, text, application, chat or text message, emailDescription automatically generated

Speciālā darba ieraksta izvērstais skats sarakstā.

Lietotājam ir iespēja atlasīt ierakstus sarakstā pēc:

 • Statuss;
 • Atbildīgā persona;
 • Atbildīgais uzņēmums;
 • Darbu apraksts – pēc teksta fragmenta;
 • Darbu periods;
 • Datums;
 • Tāmes pozīcija – izvēle no reģistrētām tāmes pozīcijām;
 • Apjoms;
 • Apstiprināmie ieraksti.

Lietotājam ir iespēja pilnībā savērst un izvērst meklēšanas kritēriju sadaļu.

Lietotājs ar izvēlēto ierakstu no saraksta var veikt šādas darbības:

 • Kopēt – saskaņā ar esošu funkcionalitāti izveido jaunu speciālā darba ierakstu, papildos ņemot vērā šādus nosacījumus;
  • Datums tiek aizstāts ar pašreizējo datumu un laiks ar lietas konfigurācijā paredzēto noklusēto darba laika sākumu, ja tāds ir norādīts. Ja laika noklusētā vērtība nav norādīta, atstāj kopētā ieraksta laiku;
  • Saglabā kopētā ieraksta atbildīgo personu.
 • Atvērt labošanai, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem labošanas nosacījumiem;
 • Apskatīt ieraksta detalizētos datus, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem datu skatīšanas nosacījumiem.

Sarakstā ir pieejama lapošana. Vienā lapā tiek atrādīti 30 ieraksti.

Ja lietotājs izvēlas jauna ieraksta pievienošanu, viņam uzreiz piedāvā speciālā darba ieraksta ievades formu.

   1.  

Speciālo darbu pievienošana

Ieraksta veidu “Speciālie darbi” var pievienot no būvdarbu žurnāla saraksta “Kopskats”, izvēloties attiecīgo ieraksta veidu no visu veidu saraksta, vai no saraksta “Speciālie darbi”, nospiežot pogu <+Pievienot jaunu ierakstu>.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotāji, atbilstoši būvdarbu žurnāla ierakstu pievienošanas tiesību kontrolei.

Atverot “Speciālie darbi” jauna ieraksta veidošanai, secīgi aizpilda datus ievades formā, kur var norādīt ieraksta pamatdatus un papildus informāciju sadaļās:

 • Būves;
 • Iestrādātie materiāli;
 • Būvniecības atkritumu iestrāde;
 • Ieraksta detaļas;
 • Ražošanas rasējumi;
 • Autoruzrauga ieraksti;
 • Pielikumi.

A screenshot of a computerDescription automatically generated with medium confidence

Speciālo darbu ieraksta aizpildīšana.

Sākot veidot jaunu speciālā darba ierakstu, pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas “Datums” un “Laiks (no) – (līdz)”:

 • Datums – obligāts, pēc noklusēšanas šodienas datums, t.sk. kopētiem ierakstiem;
 • Laiks (no) – obligāts, būvdarba žurnāla konfigurācijā norādītais darba laika sākuma laiks. Citādi 7:00. Vērtību sarakstu atrāda tā, lai fokusētā vērtība ir būvdarba žurnāla konfigurācijā norādītais darba laika sākuma laiks, ja tāds nav norādīts, tad 7:00. Kopējais vērtību saraksts nemainās.
 • Laiks (līdz) – tādi paši nosacījumi kā “Laiks (no)”.

Obligāti jānorāda “Atbildīgo personu” no saraksta. Ja izvēles sarakstā ir tikai viena persona, to norāda pēc noklusēšanas. Kopētam ierakstam paliek kopējamā ieraksta atbildīgā persona. Vērtībai jāpaliek norādītai, ja ieraksta saglabāšana bija neveiksmīga.

Tālāk lietotājs var norādīt:

 • Projekta dokumentācijas lapu/rasējumu – izvēle no būvniecības lietas aktuālām būvniecības ieceres dokumentācijas daļām, bet ja izvēlē ir pieejams tikai 1 ieraksts, norāda kā noklusēto vērtību. (Kopētam ierakstam saglabā kopējamā ieraksta datus).
 • Tāmes pozīciju – izvēle no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ierakstos izmantotām tāmes pozīcijām, ar iespēju norādīt jaunu vērtību, kura automātiski pievienojas izvēles sarakstam. (Ja izvēlē ir pieejams tikai 1 ieraksts, norāda kā noklusēto vērtību. Kopētam ierakstam saglabā kopējamā ieraksta datus. Iespējams norādīt tikai vienu vērtību.)
 • Būvi, uz kuru attiecas ieraksts – izvēle no būvniecības lietas būvēm, bet ja izvēlē ir pieejama tikai 1 ieraksts, norāda kā noklusēto vērtību. (Kopētam ierakstam saglabā kopējamā ieraksta datus. Cita informācija būves sadaļā nemainās.)
 • Iestrādātie materiāli – iespēja pievienot ierakstus no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ierakstiem ar veidu “Saņemtie materiāli/būvizstrādājumi”. Pie katra norādītā iestrādātā materiāla papildus norāda šī materiāla apjomu tajā mērvienībā, kāda tika norādīta pie materiāla ieraksta.

 Graphical user interface, application, WordDescription automatically generated

Iestrādāto materiālu un to daudzuma norādīšana.

 • Būvniecības atkritumu iestrāde – tāpat kā ikdienu darbu pievienošanā var norādīt, ka šo darbu ietvaros būvobjektā tika iestrādāti objektā iepriekš deklarētie būvniecības atkritumi.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Būvniecības atkritumu iestrādes norādīšana speciālajos darbos.

 • Ieraksta detaļas brīvā tekstā ievada “Darbu aprakstu” (obligāts, ja nav norādīta tāmes pozīcija) un obligāti norāda:

“Ieraksta detaļu” sadaļā obligāti norāda “Speciālo darba veidu” no sistēmas piedāvātā vērtību saraksta. Brīvā tekstā obligāti ievada “Darbu aprakstu”.

Atkarībā no izvēlētā speciālo darbu veida tiek norādīta pārējā informācija. Obligāti vēl jānorāda:

 • Strādājošo skaits – jānorāda pozitīvu skaitli (Kopētam ierakstam izmanto kopējamā ieraksta datus. Citādi izmanto norādītā datuma pirmā ieraksta datus. Vērtību iespējams mainīt.);
 • Darba apjoms – jānorāda pozitīvu skaitli, bet ,ja ir norādīta tāmes pozīcija, manto tās vērtību, ar iespēju rediģēt. (Saglabājot atrāda kļūdu, ja norādītā vērtība pārsniedz tāmes pozīcijas atlikušo apjomu. Šādu pašu pārbaudi atkārto, apstiprinot ierakstu);
 • Mērvienība – jānorāda no saraksta, ja ir norādīta tāmes pozīcija, manto tās vērtību un nav rediģējama.

Ja nepieciešams, lietotājs var aizpildīt arī “Laika apstākļu datus”, brīvā tekstā ievadot “Laika apstākļus”, “Temperatūru” un atzīmējot pazīmi par “Nokrišņiem”. Kopētam ierakstam izmanto kopējamā ieraksta datus. Citādi izmanto norādītā datuma pirmā ieraksta datus. Vērtību iespējams mainīt.

Var norādīt saistošos “Ražošanas rasējumus” un “Autoruzrauga ierakstus”, tāpat kā Ikdienas darba pievienošanā.

“Pielikumos” lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz “Pievienot dokumentu” un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu un viņš ir ierakstā norādītā atbildīgā persona– spiež pogu <Apstiprināt>.

Ja nav tiesības apstiprināt un vajag nodot saskaņošanai ar citām personām, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>

Graphical user interface, text, emailDescription automatically generated

Speciālo darbu ieraksta apstiprināšana.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt sadaļu šeit.

“Speciālie darbi” pēc saglabāšanas atrāda sarakstā šādā veidā:

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Speciālo darbu saraksts.

Speciālo darbu veida papildlauki

Laukā “Speciālo darbu veids” iespējams izvēlēties definētas vērtības, no kā atkarīgs kādi vēl papildlauki jāievada pie speciālo darbu ievadīšanas.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Speciālo darbu veidu izvēles iespējas.

No “Speciālo darbu veida” atkarīgs, kādi papildus lauki atrādīsies formā. Piemēram, norādot darbu veidu “Metināšana”, papildlauki būs: metināšanas veids un ziņas par elektrodiem.

ApplicationDescription automatically generated with medium confidence

Metināšanas darbu papildlauki.

Papildus lauki “Betonēšanas darbiem”:

 • Betona klase – brīvā formātā;
 • Iebetonētais apjoms m3 – brīvā formātā;
 • Iestrādāšanas veids – brīvā formātā;
 • Atveidņošanas datums;
 • Piezīmes par veiktajām betona kvalitātes kontrolēm - brīvā formātā;
 • Piezīmes par temperatūras kontroli betona cietēšanas laikā – brīvā formātā.

Papildus lauki “Sadurvietu betonēšanas darbiem”:

 • Betona klase – brīvā formātā;
 • Betona masas temperatūra – brīvā formātā;
 • Betona stiprība pēc testēšanas rezultātiem – brīvā formātā;
 • Atveidņošanas datums.

Papildus lauki “Sadurvietu un šuvju hermetizācijas darbiem” :

 • Šuves veids – brīvā formātā;
 • Atkāpes no sadurvietu ģeometriskiem izmēriem – brīvā formātā;
 • Hermetizējošā materiāla iestrādes veids – brīvā formātā.

Papildus lauki “Metināšanas darbiem” :

 • Metināšanas veids (metode) – brīvā formātā;
 • Ziņas par elektrodiem – brīvā formātā;
 • Strāvas stiprums – Brīvā formātā.

Papildus lauki Pretkorozijas apstrādes darbiem :

 • Pretkorozijas pārklājuma veids un metode;
 • Pretkorozijas materiāls.

Papildus lauki Bultskrūvju montāžas darbiem :

 • Bultskrūvju skaits savienojumā;
 • Bultskrūvju atbilstības sertifikāta Nr.;
 • Kontaktvirsmu apstrādes metode;
 • Bultskrūvju ieskrūvēšanas aprēķina moments vai pagrieziena leņķis.

Papildus lauki Pāļu dzīšanas darbiem :

 • Pāļa Nr.;
 • Pāļa garums m;
 • Pāļa šķērsgriezums mm;
 • Plānotais un faktiskais iedzīšanas dziļums m;
 • Zveltņa tips;
 • Trieciena enerģija;
 • Atkoda mm iedzīšanas / piedzīšanas laikā.