DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Speciālie darbi"?

Lai pievienotu jaunu ierakstu ‘Būvdarbu žurnālā’ par speciālajiem darbiem, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurā vēlas veikt šo ierakstu un kas ir stadijā ‘Būvdarbi’, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Sadaļā ‘Būvdarbu gaita’ izvēlas apakšsadaļu ‘Būvdarbu žurnāls’.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotājs:

 1. kuram šajā būvniecības lietā ir spēkā esošs līgums par būvdarbiem un tiesībām veikt būvdarba žurnāla ierakstus;
 2. vai persona, kura ir būvniecības lietas aktuālais atbildīgais būvdarbu vadītājs vai darbu veicējs.

No ‘Būvdarbu žurnāla’ saraksta izvēlas ieraksta veidu ‘Speciālie darbi’ un secīgi aizpilda datus.

Attēls. Speciālo darbu ieraksta aizpildīšana.

Pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas ‘Datums’ un ‘Laiks (no)’. Ja nepieciešams, lietotājs var norādīt arī ‘Laiks (līdz)’.

Obligāti norāda ‘Atbildīgo personu’, kas ir līgumos reģistrētais būvdarbu vadītājs.

Tālāk lietotājs var norādīt:

 • Būvi’, uz kuru attiecas ieraksts;
 • ‘Projekta dokumentācijas lapu/rasējumu’;
 • ‘Tāmes pozīcija’.

‘Ieraksta detaļu’ sadaļā obligāti norāda ‘Speciālo darba veidu’ no sistēmas piedāvātā vērtību saraksta.

Brīvā tekstā obligāti ievada ‘Darbu aprakstu’.

Atkarībā no izvēlētā speciālo darbu veida tiek norādīta pārējā informācija. (Skatīt arī aprakstu Speciālo darbu veida papildlauki).

Obligāti norāda:

 • Strādājošo skaitu’;
 • ‘Darba apjomu’;
 • Mērvienība’.

Ja nepieciešams, lietotājs var aizpildīt arī ‘Laika apstākļu datus’, brīvā tekstā ievadot ‘Laika apstākļus’, ‘Temperatūru’ un atzīmējot pazīmi par ‘Nokrišņiem’.

‘Pielikumos’ lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz ‘Pievienot dokumentu’ un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Pēc saglabāšanas lietotājam, kuram ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu un kurš ir ierakstā norādītā atbildīgā persona, būs iespēja brīvā tekstā aizpildīt ‘Defektu sarakstu’.
Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu un viņš ir ierakstā norādītā atbildīgā persona– spiež pogu <Apstiprināt> , ja nav tiesības apstiprināt un vajag nodot saskaņošanai ar citām personām, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>

 .

Attēls. Speciālo darbu ieraksta apstiprināšana.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt sadaļu šeit.

‘Speciālie darbi’ pēc saglabāšanas atrāda sarakstā šādā veidā:

Attēls. Speciālo darbu saraksts.

Speciālo darbu veida papildlauki

Laukā ‘Speciālo darbu veids’ iespējams izvēlēties definētas vērtības, no kā atkarīgs kādi vēl papildlauki jāievada pie speciālo darbu ievadīšanas.

Attēls. Speciālo darbu veidu izvēles iespējas.

No ‘Speciālo darbu veida’ atkarīgs, kādi papildus lauki atrādīsies formā. Piemēram, norādot darbu veidu “Metināšana”, papildlauki būs: metināšanas veids un ziņas par elektrodiem.

Attēls. Metināšanas darbu papildlauki.

Papildus lauki ‘Betonēšanas darbiem’:

 • Betona klase – brīvā formātā;
 • Iebetonētais apjoms m3 – brīvā formātā;
 • Iestrādāšanas veids – brīvā formātā;
 • Atveidņošanas datums;
 • Piezīmes par veiktajām betona kvalitātes kontrolēm - brīvā formātā;
 • Piezīmes par temperatūras kontroli betona cietēšanas laikā – brīvā formātā.

Papildus lauki ‘Sadurvietu betonēšanas darbiem’:

 • Betona klase – brīvā formātā;
 • Betona masas temperatūra – brīvā formātā;
 • Betona stiprība pēc testēšanas rezultātiem – brīvā formātā;
 • Atveidņošanas datums.

Papildus lauki ‘Sadurvietu un šuvju hermetizācijas darbiem’ :

 • Šuves veids – brīvā formātā;
 • Atkāpes no sadurvietu ģeometriskiem izmēriem – brīvā formātā;
 • Hermetizējošā materiāla iestrādes veids – brīvā formātā.

Papildus lauki ‘Metināšanas darbiem’ :

 • Metināšanas veids (metode) – brīvā formātā;
 • Ziņas par elektrodiem – brīvā formātā;
 • Strāvas stiprums – Brīvā formātā.

Papildus lauki Pretkorozijas apstrādes darbiem :

 • Pretkorozijas pārklājuma veids un metode;
 • Pretkorozijas materiāls.

Papildus lauki Bultskrūvju montāžas darbiem :

 • Bultskrūvju skaits savienojumā;
 • Bultskrūvju atbilstības sertifikāta Nr.;
 • Kontaktvirsmu apstrādes metode;
 • Bultskrūvju ieskrūvēšanas aprēķina moments vai pagrieziena leņķis.

Papildus lauki Pāļu dzīšanas darbiem :

 • Pāļa Nr.;
 • Pāļa garums m;
 • Pāļa šķērsgriezums mm;
 • Plānotais un faktiskais iedzīšanas dziļums m;
 • Zveltņa tips;
 • Trieciena enerģija;
 • Atkoda mm iedzīšanas / piedzīšanas laikā.