Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvlaukuma nodošanas aktu?

Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāizveido ‘Būvlaukuma nodošanas akts’, lai drīkstētu uzsākt būvdarbus objektā.

Nosacījumi būvlaukuma nodošanas akta izveidošanai:

  1. Būvniecības lietai ir jābūt stadijā ‘Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde’ vai ‘Būvdarbi’;
  2. Būvniecības lietā ir kaut viens būvniecības objekts ar veidu ‘Inženierbūve’ un iedalījumu ‘Pašvaldības/komersantu ceļš’ vai ‘Valsts autoceļš’;
  3. Lietotājam ir jābūt tiesībām veidot šāda veida dokumentu – viņš ir ierosinātājs vai ierosinātāja pilnvarotā persona vai juridiskas personas pārstāvis ar atbilstošu deleģējumu vai pilnvaru.

Lai izveidotu būvlaukuma nodošanas aktu, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurai vēlas pievienot dokumentu ‘Būvlaukuma nodošanas akts’, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas. Nospiež <Jauns dokuments> un izvēlas no saraksta ‘Būvlaukuma nodošanas akts’ un aizpilda secīgi datus.

Attēls. Būvlaukuma nodošanas akta izvēle.

Solī ‘Pamatdati’ obligāti norāda ‘Būvdarbu līguma numurs’, ‘Būvdarbu līguma datums’ un ‘Akta pieņemšanas datums’.

Attēls. Līguma datu norādīšana ‘Būvlaukuma nodošanas aktā’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘Kārtas’. Ja būvniecība noris kārtās, tiek attēlots solis ‘Kārtas’, kur, veicot izvēli laukā “Kārtas numurs”, var izvēlēties pievienot kādu no uzsāktajām kārtām. Kārtas datus labot nevar, bet to var atvienot no iesnieguma, izdzēšot to no saraksta. Ja būvniecība nenoris kārtās, solis nav redzams.

Attēls. Kārtu datu norādīšana ‘Būvlaukuma nodošanas aktā’

Solī ‘Būvniecības objekti’ obligāti izvēlas un norāda ‘Būvobjektu’, un ievada īsu galveno paredzamo darbu uzskaitījumu.

Attēls. Būvniecības objektu norādīšana ‘Būvlaukuma nodošanas aktā’

Datus pievieno sarakstam. Pievienotos datus var labot un/vai dzēst.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Būves vietas pārņēmēji’ lauks Iesaistītās personas’ tiks aizpildītas automātiski no izvēlētās būvniecības lietas datiem.

Attēls. Iesaistīto personu saraksts ‘Būvlaukuma nodošanas aktā’

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Papildus atļaujas’ brīvā tekstā ievada pirms darbu uzsākšanas nepieciešamās papildus atļaujas. Pievieno tās sarakstam.

Attēls. Papildus atļaujas norādīšana ‘Būvlaukuma nodošanas aktā’

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Pielikumi’ lietotājs var pievienot nepieciešamās datnes, nospiežot uz pogas <Pievienot datnes> un izvēloties tās no savas darba stacijas. Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Attēls. Datnes pievienošana ‘Būvlaukuma nodošanas aktā’.

Solī ‘Dokumenta apskats’ lietotājam ir iespēja pārskatīt izveidoto dokumentu pirms nodošanas saskaņošanai.

Attēls. ‘Būvlaukuma nodošanas akta’ kopskats.

Dokumentu var rediģēt un/vai dzēst, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Ja ievadītie dati ir korekti – dokumentu var nodot saskaņošanai.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Saskaņošana’, lietotājs atzīmē personas no saraksta, kuras veiks saskaņošanu.

Attēls. Būvlaukuma nodošanas akta saskaņošana.

Pēc iesnieguma nodošanas saskaņošanai, iesnieguma saturs vairs nebūs labojams!

Lai nodotu saskaņošanai - nospiež pogu <Saskaņot ar iesaistītajiem dalībniekiem>.

Dokuments tiks nodots saskaņošanai, nosūtot paziņojumu norādītajiem apstiprinātājiem, un saglabāts iesniegto dokumentu sarakstā.

Saskaņošanu veic iesaistītās personas no paziņojumu sadaļas ‘Saskaņojumi’.

Attēls. Būvlaukuma nodošanas akta saskaņošana no iesaistītās personas.

Pēc visu iesaistīto personu saskaņojumu izdarīšanas, iesniegums tiek iesniegts uz reģistrēts pie būvniecības lietas.