E-adrese

Sistēmā ir pieslēgta paziņojumu nosūtīšana uz e-adresi, ja tāda ir aktivizēta. Paziņojumā ir pievienota saite uz būvniecības lietu un izsniegto dokumentu.

Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem

Kā izveidot būvlaukuma nodošanas aktu?