DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvniecības lietu īsceļam?

Autorizēts BIS portāla lietotājs var pievienot sev pieejamu būvniecības lietu īsceļu sarakstam, lai vieglāk un ātrāk atrastu sev noderīgo būvniecības lietu.

Lai pievienotu būvniecības lietu īsceļu sarakstam, autorizēts BIS portāla lietotājs atver sev pieejamo būvniecības lietu un atzīmē pogu <Pievienot īsceļiem>.

Ja būvniecības lieta jau ir pievienota īsceļiem, tad pogas nosaukums ir <Izņemt no īsceļiem>.

Būvniecības lietu var izņemt no īsceļu saraksta, atverot sev pieejamo būvniecības lietu un nospiežot pogu <Izņemt no īsceļiem>.

Lietotājs var atvērt būvniecības lietu īsceļu sarakstu, izvēloties ‘Īsceļi’ navigācijas panelī.

Īsceļu sarakstā par katru tajā iekļauto lietu redz:

  • Lietas numurs;
  • Lietas nosaukums;
  • Atbildīgā iestāde;
  • Stadija.

Lietotājs īsceļu sarakstā var:

  • Atvērt citu būvniecības lietu, kura ir pievienota lietotāja būvniecības lietu īsceļu sarakstam, nospiežot uz būvniecības lietas numura;
  • Izņemt no īsceļu saraksta būvniecības lietas, kuras ir redzamas īsceļu sarakstā, nospiežot uz dzēšanas ikonas.