Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvuzraudzibas plānu?

Lai izveidotu ‘Būvuzraudzības plānu’ un tas būtu pieejams pārējiem būvniecības dalībniekiem, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurai vēlas pievienot šo dokumentu, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Nospiež <Jauns dokuments> un izvēlas no saraksta ‘Būvuzraudzības plāns’  .

Solī ‘Pamatdati’ sistēma atrāda ‘Izveidotājs’, ‘Lietas numurs’ un ‘Objekts’ nosaukumu.

Lietotājam obligāti brīvā tekstā jāievada dokumenta ‘Nosaukums’.

Obligāti jānorāda ‘Autors’ no būvniecības lietā iesaistīto personu, kuras ir norādītas kā ‘būvuzraugi’, saraksta. Ja šāda persona ir viena, to uzreiz atrāda pēc noklusējuma.

Attēls. Būvuzraudzības plāna pamatdatu ievade.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Pielikumi’ lietotājs obligāti pievieno vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties tās no savas darba stacijas.

Attēls. Būvuzraudzības plāna datnes pievienošana.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Dokumenta apskats’ lietotājam ir iespēja pārskatīt izveidoto dokumentu pirms apstiprināšanas.

Attēls. Būvuzraudzības plāna kopsavilkums un nodošana saskaņošanai.

Dokumentu var ‘Labot’ un/vai ‘Dzēst’, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Lai apstiprinātu izveidoto dokumentu, lietotājam ir jābūt izvēlētās būvniecības lietas būvuzraugam un norādītajam dokumenta autoram.

Ja lietotājs atbilst minētajām prasībām, tad spiež pogu <Apstiprināt>.

Ja lietotājs nav norādīts kā dokumenta autors, tad dokuments ir jāsaskaņo ar norādīto būvuzraugu. Lai to izdarītu, spiež pogu <Saskaņot ar iesaistītajiem dalībniekiem>.

Attēls. Būvuzraudzības plāna nodošana saskaņošanai.

Logā ‘Iesaistīto dalībnieku kontaktinformācija’ sistēma atrāda personas, kurai jānodod dokuments saskaņošanai, kontaktinformāciju.

Nospiež pogu <Nodot saskaņošanai>, lai pabeigtu darbību.

Sistēma ziņos, ka dokuments ir saglabāts iesniegto dokumentu sarakstā un nodots saskaņošanai.

Pēc tam, kad visas iesaistītās personas ir apstiprinājušas dokumentu, tas parādās pie būvniecības lietas dokumentu sarakstā ar statusu <Apstiprināts>.