Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot darbu veikšanas projektu?

Lai izveidotu ‘Darbu veikšanas projektu’ un tas būtu pieejams pārējiem būvniecības dalībniekiem, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurai vēlas pievienot šo dokumentu, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Nospiež <Jauns dokuments> un izvēlas no saraksta ‘Darbu veikšanas projekts’  un secīgi aizpilda datus.

Solī ‘Pamatdati’ sistēma atrāda ‘Izveidotāju’, ‘Lietas numuru’ un ‘Objekta’ nosaukumu.

Lietotājam obligāti brīvā tekstā jāievada dokumenta ‘Nosaukums’.

Obligāti jānorāda ‘Autors’ - fiziska persona, viena no iesaistīto personu saraksta.

Attēls. Darbu veikšanas projekta pamatdatu ievade.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘Kārtas’ attēlojas tikai gadījumos, ja būvniecība noris kārtās. Solī var pievienot kādu no jau uzsāktajām kārtām, izvēloties to no izkrītošā saraksta laukā “Kārtas numurs”. Pievienoto kārtu nevar labot, bet var atsaistīt to no projekta, izdzēšot no saraksta.

Attēls. Darbu veikšanas projekta būvniecības kārtu pievienošana

Solī ‘Pielikumi’ lietotājs obligāti pievieno vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties tās no savas darba stacijas.

Attēls. Darbu veikšanas projekta datnes pievienošana.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Dokumenta apskats’ lietotājam ir iespēja pārskatīt izveidoto dokumentu pirms nodošanas saskaņošanā ar iesaistītajiem dalībniekiem

  

Attēls. Darbu veikšanas projekta kopskats.

Dokumentu var ‘labot’ un/vai dzēst, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Dokumentu var nodot tālākai apstiprināšanai secīgi: atbildīgais būvdarbu vadītājs, tad autoruzraugs, pēc tam ierosinātājs vai būvuzraugs kā ierosinātāja pārstāvis.

Ja visi dati ir korekti, lietotājs nospiež pogu <Saskaņot ar iesaistītajiem dalībniekiem>. Logā ‘Iesaistīto dalībnieku kontaktinformācija’ lietotājs obligāti atzīmē vismaz vienu personu katrā grupā un nospiež pogu <Nodot saskaņošanai>.

Attēls. Darbu veikšanas projekta nodošana secīgai saskaņošanai.

Sistēma ziņos, ka dokuments ir saglabāts iesniegto dokumentu sarakstā un nodots saskaņošanai.

Būvdarbu vadītājs, tad autoruzraugs, pēc tam ierosinātājs vai būvuzraugs, secīgi saņem paziņojumu par nepieciešamību apstiprināt dokumentu 'Darbu veikšanas projekts' un no tā atver apstiprināmo dokumentu. Lietotājs var apstiprināt dokumentu vai noraidīt dokumentu, obligāti norādot pamatojumu un, ja nepieciešams, datni.

Ja viens no apstiprinātājiem noraida dokumentu, tā apstiprināšana pēc labošanas jāveic atkārtoti visiem apstiprinātājiem.

Pēc tam, kad visas iesaistītās personas ir apstiprinājušas dokumentu, tas parādās pie būvniecības lietas dokumentu sarakstā ar statusu <Apstiprināts>.