Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu?

Būvniecības ierosinātājs vai cita pilnvarotā persona publiskā portālā var aizpildīt elektronisko formu par “Iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu” un iesniegt to Valsts darba inspekcijai.

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var sagatavot iesniegumu Būvniecības darba vietā pie būvniecības lietas dokumentiem. Jāatver būvniecības lieta, kurai vēlas iesniegt šo dokumenta veidu.

Būvniecības lietas sadaļā ‘Dokumenti’ jānospiež poga <Jauns dokuments> un jāizvēlas dokumenta veids “Iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu”. Būvniecības lietai jābūt stadijā “Būvdarbi”.

Lietotājam atrāda informatīvu paziņojumu, kuros gadījumos jāiesniedz šis dokuments.

 “Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" 12.punktu pasūtītājam vai projekta vadītājam ir pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu vienā no šādiem gadījumiem:

* ja paredzētais būvdarbu ilgums pārsniedz 30 darbadienas un būvdarbos vienlaikus tiek nodarbināti vairāk nekā 20 nodarbinātie;

* ja plānotais būvdarbu apjoms pārsniedz 500 cilvēkdienas (viena vai vairāku nodarbināto kopā nostrādātas darbadienas).

Šajā solī lietotājam obligāti jānorāda spēkā esoša būvatļauja, lai identificētu būvobjektu un varētu turpināt aizpildīt dokumentu. Pēc noklusējuma atrādīsies būvniecības lietas būvatļauja.

Solī 'Objekta atrašanās vieta' atrāda informāciju par būvobjektu, ko identificēja no 1.solī norādītās būvatļaujas. Šajā solī dati nav labojami.

Solī 'Iesaistītie dalībnieki' sistēma atrāda izvēlētajā būvniecības lietā iesaistītās personas. Šeit dati nav labojami.

Solī 'Nodarbināto informācija' obligāti jānorāda paredzamais būvdarbu termiņš, paredzamais maksimālais nodarbināto skaits būvlaukumā, paredzamais darbuzņēmēju un pašnodarbināto skaits.

Papildus var pievienot vienu vai vairākas datnes.

Solī 'Iesnieguma apskats' atrāda visu iepriekšējo ievadīto datu bloku informāciju ar iespējām – iesniegt, labot, dzēst un apskatīt notikumu vēsturi.

Kad iesniegums tiks sinhronizēts uz iekšējo sistēmu un nodota informācija par iesniegšanas faktu, Valsts darba inspekcija saņems e-pastā (vdi@vdi.gov.lv) informatīvu paziņojumu.