DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu būvspeciālista sertifikāta/darbības sfēras anulēšanai?

Par iesnieguma izvēli un vispārējos darbības principus, skatīt Būvspeciālistu reģistra e-pakalpojumi.

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var sagatavot un iesniegt sertificējošai iestādei iesniegumu sava aktīvā vai apturētā būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras anulēšanai, lai neatgriezeniski pārtrauktu sertifikāta/darbības sfēras darbību.

Pie iesnieguma izvēles atrāda informatīvu aprakstu “Anulētu sertifikātu/darbības sfēru nebūs iespējams atjaunot. Lai pēc sertifikāta/darbības sfēras anulēšanas atjaunotu patstāvīgās prakses tiesības attiecīgajā specialitātē, būs nepieciešams atkārtoti pieteikties sertifikāta saņemšanai un nokārtot kompetences pārbaudi.”

Lietotājam iesnieguma pirmajā ievades solī jānorāda:

  • Sertificēšanas sfēru, kuru vēlas anulēt – obligāts, izvēle no visām lietotāja aktīvām vai apturētām darbības sfērām;
  • Pamatojums – brīvā tekstā pamatojums, kāpēc vēlas atjaunot darbības sfēru.

Attēls. Iesnieguma pirmais ievades solis sfēras norādīšana.

Iesnieguma otrajā ievades solī ‘Pielikumi’ var pievienot nepieciešamos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami.

Attēls. Pielikuma pievienošanas iespēja iesniegumā.

Tālāk var apskatīt iesnieguma kopskatu/apskatu, kur atrāda:

  • visu iepriekšējo ievades soļu ievadītos datus;
  • sertificējošās iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru, kuru iesniegumā aizpilda automātiski no izvēlētās darbības sfēras uzraugošās iestādes datiem un nav rediģējams;
  • iesniedzēja datus no lietotāja personas profila.

Ja visi ievadītie dati pareizi norādīti, var turpināt iesniegt iesniegumu sertificējošajai iestādei.