Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanai

Lai iesniegtu iesniegumu nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanai, autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs atver būvniecības lietu un izveido jaunu dokumentu ‘Iesniegums nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanai’ .

Būvniecības iecerei ir jābūt reģistrētai būvvaldē (BIS iekšējās sistēmas pusē) un būvei jābūt ar būvniecības veidu “Jauna būvniecība”, lai varētu izvēlēties šo iesnieguma veidu.

Lietotājs var izveidot vai labot esošu šī veida dokumentu, ja:

 • lietotājs ir ieceres ierosinātājs vai ierosinātāja – juridiskas personas pārstāvis (paraksttiesīga persona);
 • lietotājs ir ieceres ierosinātāja – juridiskas personas pārstāvis ar spēkā esošu deleģējumu ar tiesībām veidot šādu dokumentu;
 • lietotājam ir spēkā esoša pilnvara no ieceres ierosinātāja ar tiesībām veidot šādu dokumentu.

Solis. Ierosinātāji

Solī ‘Ierosinātāji’ automātiski aizpildas dati no būvniecības lietas.

Iesnieguma solis ‘Ierosinātāji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis. Ziņas par būvi

Solī ‘Ziņas par būvi’ lietotājs var atzīmēt, ieliekot ķeksi, nepieciešamās būves no būvniecības lietas ieceres dokumentā (vai būvatļaujā, ja tāda ir) norādītiem objektiem, kuri ir ar būvniecības veidu ‘Jauna būvniecība’. Par katru objektu atrāda tā kadastra apzīmējumu, ja tāds ir norādīts, un adresi. Nospiežot uz  mapes ikonas, lietotājs var apskatīties būves pamatdatus.

Iesnieguma solis ‘Ziņas par būvi’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘VVDZ pieprasījumi’

Solī ‘VVDZ pieprasījumi’ atrāda informāciju par solī ‘Ziņas par būvi’ izvēlētajām būvēm, informējot, ka par tām tiks veiks pieprasījums VVDZ. Bloks pieejams, ja būve ir reģistrēta VZD (tā nav pirmsreģistrēta).

Tas nozīmē, ka šis objekts izsniedzot būvatļauju vai akceptējot vienkāršoto ieceri, bija pirmsreģistrēts. Pirms iesniegt iesniegumu ‘Iesniegums par nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanu’ ar VVDZ pieprasījumu, ir jāveic būves kadastrālā uzmērīšana un objekta reģistrēšana VZD.

Graphical user interface, textDescription automatically generated

Iesnieguma par būves neesamību solī ‘VVDZ pieprasījumi’

Pazīme “Vēlos automātiski reģistrēt datus Zemesgrāmatā” – pazīmi atzīmējot, var atzīmēt, kuras būves datus vēlas reģistrēt Zemesgrāmatā un norādīt nepieciešamo informāciju tā paveikšanai:

 1. Kadastra numurs – izvēlas no izkrītošā saraksta īpašuma kadastra numuru;
 2. Maksātājs - izvēlnē  no saraksta izvēlas vienu no ierosinātājiem (var būt arī pilnvarotā persona);
 3. Ir jāpievieno pamatojošie dokumenti, izmantojot darbību <Pievienot dokumentu>. Obligāti jāpievieno pielikums “Iesniegums”. Dokumenta veids un datne formātā PDF, EDOC, ASIC-E (formātu sarakstu ieliekas sistēmas parametrā ‘Datņu formāti VVZD saskarnei’). Piemēram, notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, trešo personu piekrišana, ja zemesgrāmatā ierakstīta aizlieguma atzīme (ja minēts, ka bez personas piekrišanas nevar rīkoties ar īpašumu. Ņemt vērā, ka datnes formātā EDOC nedrīkst sevī saturēt citu EDOC formāta datni;
 4. No saraksta izvēlas, atzīmējot izvēles rūtiņu pie atbilstošā ieraksta, to būvi, kuras datus vēlas reģistrēt Zemesgrāmatā;
 5. Ar darbību <Pievienot sarakstam> izvēlēto būvi/-es pievieno sarakstam “Saraksts ar būvēm, par kurām tiks izveidots VVDZ pieprasījums”.

Saraksts “Saraksts ar būvēm, par kurām tiks izveidots VVDZ pieprasījums”. Pirms saraksta lietotājam atrāda informatīvu paziņojums ‘Iesniedzot šo dokumentu, pēc tā apstiprināšanas automātiski tiks izveidoti datu apstrādes pieprasījumi VVZD par zemāk norādītām būvēm.’. Būves sarakstā grupē pēc īpašuma numura. Sarakstā atrāda:

 1. Būves īpašuma numuru;
 2. Sarakstu ar būvēm, kuras ietilps šajā īpašumā: būves kadastra apzīmējums, būves nosaukums/adrese;
 3. Pieprasījuma veids – ‘Reģistrētas būves dzēšana (VVDZ)’;
 4. Rēķina numurs – ja ir norādīts, darbojās kā saite rēķina atvēršanai;
 5. Rēķina statuss – ja ir norādīts rēķina numurs, tad iespējamās vērtības ir ‘Neapmaksāts’, ‘Apmaksāts’;
 6. Pieprasījuma statuss – iespējamās vērtības: ‘Nav izveidots’, ‘Apstrādē’, ‘Pabeigts’. Noklusētā vērtība – ‘Nav izveidots’;
 7. Pieprasījuma statusa atjaunošanas datums.

Katram īpašumam lietotājs var norādīt pieprasījumiem papildus nepieciešamos datus. Ja blakus īpašumam ir sarkans riņķītis, tad dati nav aizpildīti , ja zaļš, tad dati ir aizpildīti, bet ir labojami :

 1. Dokumenti – dokumenta veids un datne formātā PDF, EDOC, ASIC-E (formātu sarakstu ieliekas sistēmas parametrā ‘Datņu formāti VVZD saskarnei’). Piemēram, notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, trešo personu piekrišana, ja zemesgrāmatā ierakstīta aizlieguma atzīme (ja minēts, ka bez personas piekrišanas nevar rīkoties ar īpašumu;
 2. Maksātājs – izvēlnē  no saraksta izvēlas vienu no ierosinātājiem (var būt arī pilnvarotā persona).

Pazīme ‘Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidotie VVDZ.’

Ja kādam ierakstam šajā sarakstā ir statuss ‘Neveiksmīgs’, tad lietotājam atrāda brīdinājumu “Ja pieprasījuma statuss ir ‘Neveiksmīgs’, lūgums griezties atbilstošajā iestādē, lai pabeigtu datu apstrādi.”.

Ja lietotājs vēlas dokumentu nodot saskaņošanai vai iesniegt būvvaldē, obligāti jābūt uzstādītai pazīmei par iepazīšanos ar datiem par VVDZ pieprasījumiem.

Papildus norādītie dati un pazīmes nav rediģējami pēc dokumenta nodošanas saskaņošanai vai iesniegšanas būvvaldei.

Datu bloks ‘VVDZ pieprasījumi’ netiek atrādīts iesniegumos, kuri ir nodoti saskaņošanai vai iesniegti būvvaldē pirms šīs funkcionalitātes ieviešanas.

Mainot iesnieguma daļu ‘Ziņas par būvi’, mainās arī dati šajā solī.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis. Iesnieguma apskats

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam atrāda apkopojumu par viesiem aizpildītajiem datiem.

Iesnieguma solis ‘Iesnieguma apskats’.

Lietotājs var labot un/vai dzēst iesniegumu, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Lai iesniegtu būvvaldei, nospiež pogu <Apstiprināt un iesniegt>, ja ir pats ierosinātājs vai ir tiesības pārstāvēt ierosinātāju.

 Ja ir vairāki ierosinātāji, vai nav tiesības iesniegt šo dokumentu, tad iesniegums jānosūta ierosinātājiem saskaņošanā.

Iesnieguma nodošana ierosinātājiem saskaņošanā.

Par saskaņojuma pieprasīšanu personas saņems e-pastu un saskaņojuma paziņojumu sadaļā ‘Paziņojumi’.

Ierosinātāja saskaņojuma paziņojums.

Atverot saskaņojuma paziņojumu, būs iespēja apskatīt iesnieguma kopskatu, un apstiprināt vai noraidīt saskaņojumu.

Ierosinātājā iesnieguma saskaņošana.

Pēc visu ierosinātāju saskaņojuma apstiprināšanas iesniegums tiks iesniegts elektroniski būvniecības lietas būvvaldei.