BIS darbība (sadarbības partneri)

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka VIIS sistēmā tiks veiktas izmaiņas līdz ar to BIS sistēma veiks datu apmaiņas konfigurāciju 21.jūnijā. VIIS sistēma ir paredzēta, lai BIS sistēmā apskatītos datus par savu izglītību, vai arī to pārbaudītu.

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanai

Lai iesniegtu brīva veida iesniegumu, publiskā portāla autorizēts lietotājs atver būvniecības lietu un izveido jaunu dokumentu ‘Iesniegums nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanai’  .

Būvniecības iecerei ir jābūt reģistrētai būvvaldē (BIS2 pusē) un būvei jābūt ar būvniecības veidu “Jauna būvniecība”, lai varētu izvēlēties šo iesnieguma veidu.

Lietotājs var izveidot vai labot esošu šī veida dokumentu, ja:

  • lietotājs ir ieceres ierosinātājs vai ierosinātāja – juridiskas personas pārstāvis (paraksttiesīga persona);
  • lietotājs ir ieceres ierosinātāja – juridiskas personas pārstāvis ar spēkā esošu deleģējumu ar tiesībām veidot šādu dokumentu;
  • lietotājam ir spēkā esoša pilnvara no ieceres ierosinātāja ar tiesībām veidot šādu dokumentu.

Solī ‘Ierosinātāji’ automātiski aizpildās dati no būvniecības lietas.

Attēls. Iesnieguma solis ‘Ierosinātāji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Ziņas par būvi’ lietotājs var atzīmēt, ieliekot ķeksi, nepieciešamās būves no būvniecības lietas ieceres dokumentā (vai būvatļaujā, ja tāda ir) norādītiem objektiem, kuri ir ar būvniecības veidu ‘Jauna būvniecība’. Par katru objektu atrāda tā kadastra apzīmējumu, ja tāds ir norādīts, un adresi. Nospiežot uz  mapes ikonas, lietotājs var apskatīties būves pamatdatus.

Attēls. Iesnieguma solis ‘Ziņas par būvi’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam atrāda apkopojumu par viesiem aizpildītajiem datiem.

Attēls. Iesnieguma solis ‘Iesnieguma apskats’.

Lietotājs var labot un/vai dzēst iesniegumu, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Lietotājs var labot un/vai dzēst iesniegumu, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Lai iesniegtu būvvaldei, nospiež pogu <Apstiprināt un iesniegt>, ja ir pats ierosinātājs vai ir tiesības pārstāvēt ierosinātāju.

 Ja ir vairāki ierosinātāji, vai nav tiesības iesniegt šo dokumentu, tad iesniegums jānosūta ierosinātājiem saskaņošanā.

Attēls. Iesnieguma nodošana ierosinātājiem saskaņošanā.

Par saskaņojuma pieprasīšanu personas saņems e-pastu un saskaņojuma paziņojumu sadaļā ‘Paziņojumi’.

Attēls. Ierosinātāja saskaņojuma paziņojums.

Atverot saskaņojuma paziņojumu, būs iespēja apskatīt iesnieguma kopskatu, un apstiprināt vai noraidīt saskaņojumu.

Attēls. Ierosinātājā iesnieguma saskaņošana.

Pēc visu ierosinātāju saskaņojuma apstiprināšanas iesniegums tiks iesniegts elektroniski būvniecības lietas būvvaldei.