BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu par būves neesību bez būvniecības lietas?

Lai autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs varētu izveidot jaunu dokumentu ‘Iesniegums par būves neesību’ bez būvniecības lietas, savā būvniecības darba vietā pārslēdzas uz šķirkli ‘Jauns iesniegums par būves neesību’ un secīgi aizpilda datus.

Solis. Ierosinātāji

Solī ‘Ierosinātāji’ automātiski aizpildās dati par iesniedzēju no autorizētā lietotāja datiem.

 

Iesniegums par būves neesību bez būvniecības lietas solī ‘Ierosinātāji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis. Ziņas par būvi

Lietotājs var pievienot datus par būvi, veicot izvēli starp radio pogām:

 • Nekustamais īpašums ir reģistrēts VZD – kur:
  • Kadastra apzīmējums/numurs – norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, kurā atrodas viena vai vairākas neeksistējošas būves. Pieprasījumā var norādīt tikai vienu nekustamā īpašuma numuru;
  • Izmantojot meklēšanas iespēju blakus laukam “Kadastra apzīmējums/numurs , lietotājs var:
   • Meklēt nekustamā īpašuma kadastra numuru pēc:
    • Būves/ēkas – meklējot pēc būves kadastra apzīmējuma;
    • Zemes vienības – meklējot pēc zemes vienības kadastra apzīmējuma;
    • Adreses – meklējot pēc kadastra objekta adreses;
    • Mani īpašumi - sistēma atlasa kadastra objektus, kuros lietotājs (vai pārstāvētā organizācija) ir vienīgais vai viens no īpašniekiem, un to īpašuma datus.
   • Sistēma atlasa izvēlētajā īpašumā reģistrētās būves. Par katru būvi lietotājam atrāda:
    • Būves veids;
    • Kadastra apzīmējums/objekta identifikators;
    • Kadastra numurs;
    • Adrese.
   • Lietotājs var:
    • Norādīt sarakstā būves, par kurām vēlas saņemt izziņu par būves neesību, atzīmējot to ar izvēles rūtiņu;
    • Ja būve nav izveidotajā sarakstā, brīvā teksta apraksta neeksistējošu būvi vai tās datus Zemesgrāmatā laukā ‘VZD nereģistrētas būves(-ju) apraksts’. Norāda informāciju par būvi, kurai ir nepieciešama izziņa par būves neesību, bet kuru nav iespējams identificēt, jo tā nav reģistrēta Kadastrā. Par šādu būvi norāda, piemēram, būves nosaukumu, literu, adresi vai apraksta atrašanās vietu zemes vienības ietvaros.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Iesniegums par būves neesību – ja nekustamais īpašums ir reģistrāts VZD

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Iesniegums par būves neesību – kadastra objekta meklēšana

 • Nekustamais īpašums nav reģistrēts VZD - kur:
  • Kadastra apzīmējums/numurs – norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurā atrodas viena vai vairākas neeksistējošas būves. Pieprasījumā var norādīt tikai vienu zemes vienības kadastra apzīmējumu;
  • Izmantojot meklēšanas iespēju blakus laukam “Kadastra apzīmējums/numurs , lietotājs var:
   • Meklēt zemes vienības kadastra apzīmējumu pēc:
    • Būves/ēkas – meklējot pēc būves kadastra apzīmējuma;
    • Zemes vienības – meklējot pēc zemes vienības kadastra apzīmējuma;
    • Adreses – meklējot pēc zemes vienības adreses;
    • Mani īpašumi - sistēma atlasa zemes vienības, kuros lietotājs (vai pārstāvētā organizācija) ir vienīgais vai viens no īpašniekiem, un to īpašuma datus.
   • Sistēma atlasa uz izvēlētās zemes vienības reģistrētās būves. Par katru būvi lietotājam atrāda:
    • Būves veids;
    • Kadastra apzīmējums/objekta identifikators;
    • Kadastra numurs;
    • Adrese.
   • Lietotājs var:
    • Norādīt sarakstā būves, par kurām vēlas saņemt izziņu par būves neesību, atzīmējot to ar izvēles rūtiņu
    • Ja būve nav izveidotajā sarakstā, brīvā teksta apraksta neeksistējošu būvi vai tās datus Zemesgrāmatā laukā ‘VZD nereģistrētas būves(-ju) apraksts’. Norāda informāciju par būvi, kurai ir nepieciešama izziņa par būves neesību, bet kuru nav iespējams identificēt, jo tā nav reģistrēta Kadastrā. Par šādu būvi norāda, piemēram, būves nosaukumu, literu, adresi vai apraksta atrašanās vietu zemes vienības ietvaros.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Iesniegums par būves neesību – ja nekustamais īpašums nav reģistrēts VZD

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis. Atbildīgā iestāde

Solī ‘Atbildīgā iestāde’, balstoties uz lietotāja aizpildītajiem datiem, atrāda sistēmas aprēķinātu iestādi, kurai jāiesniedz iesniegums. Ja būves dati ir norādīti tikai brīvā tekstā, iestādi nosaka no norādītās zemes vienības vai norādītajā nekustamā īpašumā ietilpstošām zemes vienībām vai citām būvēm. Lietotājam ir iespēja norādīt citu atbildīgo iestādi.

 

Iesniegums par būves neesību bez būvniecības lietas solī ‘Atbildīgā iestāde’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis. Pielikumi

Solī ‘Pielikumi’ lietotājs var pievienot vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu>. Datnes var pievienot visos populārākajos dokumentu datņu formātos.

 

Iesniegums par būves neesību bez būvniecības lietas solī ‘Pielikumi’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis. Saskaņotāji

Solī ‘Saskaņotāji’ lietotājs obligāti norāda personas, ar kurām ir jāapstiprina iesniegums.

 

Iesniegums par būves neesību bez būvniecības lietas solī ‘Saskaņotāji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘VZD pieprasījumi’

Solī ‘VZD pieprasījumi’ atrāda informāciju par solī ‘Ziņas par būvi’ izvēlētajām būvēm, informējot, ka par tām tiks veiks pieprasījums VZD. Un obligāti ir jāatzīmē pazīme “Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidoti VZD.”, ja vēlas turpināt iesnieguma veidošanu.

Iesniegums par būves neesamību solī ‘VZD pieprasījumi’

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘VVDZ pieprasījumi’

Solī ‘VVDZ pieprasījumi’ atrāda informāciju par solī ‘Ziņas par būvi’ izvēlētajām būvēm, informējot, ka par tām tiks veiks pieprasījums VVDZ.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Iesnieguma par būves neesamību solī ‘VVDZ pieprasījumi’

Pazīme “Vēlos automātiski reģistrēt datus Zemesgrāmatā” – pazīmi atzīmējot, var atzīmēt, kuras būves datus vēlas reģistrēt Zemesgrāmatā un norādīt nepieciešamo informāciju tā paveikšanai:

 • Kadastra numurs – izvēlas no izkrītošā saraksta īpašuma kadastra numuru;
 • Maksātājs - izvēlnē  no saraksta izvēlas vienu no ierosinātājiem (var būt arī pilnvarotā persona);
 • Ir jāpievieno pamatojošie dokumenti, izmantojot darbību <Pievienot dokumentu>. Obligāti jāpievieno pielikums “Iesniegums”. Dokumenta veids un datne formātā PDF, EDOC, ASIC-E (formātu sarakstu ieliekas sistēmas parametrā ‘Datņu formāti VVZD saskarnei’). Piemēram, notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, trešo personu piekrišana, ja zemesgrāmatā ierakstīta aizlieguma atzīme (ja minēts, ka bez personas piekrišanas nevar rīkoties ar īpašumu. Ņemt vērā, ka datnes formātā EDOC nedrīkst sevī saturēt citu EDOC formāta datni;
 • No saraksta izvēlas, atzīmējot izvēles rūtiņu pie atbilstošā ieraksta, to būvi, kuras datus vēlas reģistrēt Zemesgrāmatā;
 • Ar darbību <Pievienot sarakstam> izvēlēto būvi/-es pievieno sarakstam “Saraksts ar būvēm, par kurām tiks izveidots VVDZ pieprasījums”.

Saraksts “Saraksts ar būvēm, par kurām tiks izveidots VVDZ pieprasījums”. Pirms saraksta lietotājam atrāda informatīvu paziņojums ‘Iesniedzot šo dokumentu, pēc tā apstiprināšanas automātiski tiks izveidoti datu apstrādes pieprasījumi VVZD par zemāk norādītām būvēm.’. Būves sarakstā grupē pēc īpašuma numura. Sarakstā atrāda:

 • Būves īpašuma numuru;
 • Sarakstu ar būvēm, kuras ietilps šajā īpašumā: būves kadastra apzīmējums, būves nosaukums/adrese;
 • Pieprasījuma veids – ‘Reģistrētas būves dzēšana (VVDZ)’;
 • Rēķina numurs – ja ir norādīts, darbojās kā saite rēķina atvēršanai;
 • Rēķina statuss – ja ir norādīts rēķina numurs, tad iespējamās vērtības ir ‘Neapmaksāts’, ‘Apmaksāts’;
 • Pieprasījuma statuss – iespējamās vērtības: ‘Nav izveidots’, ‘Apstrādē’, ‘Pabeigts’. Noklusētā vērtība – ‘Nav izveidots’;
 • Pieprasījuma statusa atjaunošanas datums.

Katram īpašumam lietotājs var norādīt pieprasījumiem papildus nepieciešamos datus. Ja blakus īpašumam ir sarkans riņķītis, tad dati nav aizpildīti , ja zaļš, tad dati ir aizpildīti, bet ir labojami :

 • Dokumenti – dokumenta veids un datne formātā PDF, EDOC, ASIC-E (formātu sarakstu ieliekas sistēmas parametrā ‘Datņu formāti VVZD saskarnei’). Piemēram, notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, trešo personu piekrišana, ja zemesgrāmatā ierakstīta aizlieguma atzīme (ja minēts, ka bez personas piekrišanas nevar rīkoties ar īpašumu;
 • Maksātājs – izvēlnē  no saraksta izvēlas vienu no ierosinātājiem (var būt arī pilnvarotā persona).

Pazīme ‘Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidotie VVDZ.’

Ja kādam ierakstam šajā sarakstā ir statuss ‘Neveiksmīgs’, tad lietotājam atrāda brīdinājumu “Ja pieprasījuma statuss ir ‘Neveiksmīgs’, lūgums griezties atbilstošajā iestādē, lai pabeigtu datu apstrādi.”.

Saraksts ar būvēm, par kurām VVDZ pieprasījums automātiski izveidot nav iespējams – sarastā iekļauj būves, kurām VZD datos nav norādīts zemesgrāmatas nodalījums. Lietotājam atrāda informatīvu bloka paskaidrojumu “Sarakstā norādītām būvēm nav iespējams automātiski izveidot būves dzēšanas pieprasījumu VVDZ.”. Par katru būvi sarakstā atrāda:

 • Būves kadastra apzīmējums;
 • Būves nosaukums/adrese.

Ja lietotājs vēlas dokumentu nodot saskaņošanai vai iesniegt būvvaldē, obligāti jābūt uzstādītai pazīmei par iepazīšanos ar datiem par VVDZ pieprasījumiem.

Papildus norādītie dati un pazīmes nav rediģējami pēc dokumenta nodošanas saskaņošanai vai iesniegšanas būvvaldei.

Datu bloks ‘VVDZ pieprasījumi’ netiek atrādīts iesniegumos, kuri ir nodoti saskaņošanai vai iesniegti būvvaldē pirms šīs funkcionalitātes ieviešanas.

Mainot iesnieguma daļu ‘Ziņas par būvi’, mainās arī dati šajā solī.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis. Iesnieguma apskats

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam atrāda apkopojumu par visiem aizpildītajiem datiem.

Iesniegums par būves neesību bez būvniecības lietas solī ‘Iesnieguma apskats’.

Lietotājs var labot un/vai dzēst iesniegumu, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis. Saskaņošana/iesniegšana

Solī ‘Saskaņošana/iesniegšana’ lietotājam piedāvā pārbaudīt un norādīt e-pasta adreses personām, kurām tiks izveidoti saskaņošanas pieprasījumi.

Lai nodotu iesniegumu saskaņošanai, lietotājs nospiež uz <Nodot saskaņošanai>.

Iesniegums par būves neesību bez būvniecības lietas solī ‘Saskaņošana/iesniegšana’.

Kā saskaņot iesniegumu par būves neesību.

Pēc visu apstiprinātāju pozitīvā rezultāta saņemšanas, iesniegumu ir iespējams iesniegt būvvaldē, ja apstiprina visi ierosinātāji.

Atbildes izziņu par būves neesamību, kura tika izdota pamatojoties uz iesniegumu bez būvniecības lietas, autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs var atrast saņemto dokumentu sarakstā (sk. ‘Saņemtie dokumenti’). Lietotājs izziņā redz informāciju par visām būvēm, kuras tika iekļautas izziņā.

Iesniegumus bez būves neesamību, kuri ir veidoti bez būvniecības lietas, ir iespējams atvērt apskatei un sadaļā ‘IESNIEGTIE DOKUMENTI’.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Iesniegums par būves neesību saraksts

Ja Iesniegums par būves neesību ir statusā ‘Sagatave’, to atverot pie lauka ‘VZD nereģistrētas būves(-ju) apraksts’ redz informatīvu paziņojumu ar tekstu “Norāda informāciju par būvi, kurai ir nepieciešama izziņa par būves neesību, bet kuru nav iespējams precīzi identificēt, jo tā nav reģistrēta Kadastrā. Par šādu būvi norāda, piemēram, būves nosaukumu, literu, adresi vai apraksta atrašanās vietu zemes vienības ietvaros.”.

Lietotājam obligāti jānorāda ierosinātāja tālruņa numuru.