BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu par būves neesību bez būvniecības lietas?

Lai publiskā portāla autorizēts lietotājs varētu izveidot jaunu dokumentu ‘Iesniegums par būves neesību’ bez būvniecības lietas, savā būvniecības darba vietā pārslēdzas uz šķirkli ‘Jauns iesniegums par būves neesību’ un secīgi aizpilda datus.

      1.  

Ierosinātāji

Solī ‘Ierosinātāji’ automātiski aizpildās dati par iesniedzēju no autorizētā lietotāja datiem.

Attēls. Iesniegums par būves neesību bez būvniecības lietas solī ‘Ierosinātāji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

      1.  

Ziņas par būvi

Lietotājs var pievienot datus par būvi norādot precīzu būves kadastra apzīmējumu. Ja kadastra apzīmējums nav zināms, būves datus var pievienot, izmantojot meklēšanas iespējas, nospiežot uz lupas ikonas.

Attēls. Iesniegums par būves neesību bez būvniecības lietas solī ‘Ziņas par būvi’.

Kā meklēšanas kritērijus var norādīt vienu no:

 • Būves/ēkas kadastra apzīmējums;
 • Zemes kadastra apzīmējums;
 • Būves vai zemes vienības adrese.

Lietotājs no piedāvātā saraksta var izvēlēties pievienojamās būves.

Attēls. Kadastra objekta meklēšanas logs.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

      1.  

Atbildīgā iestāde

Solī ‘Atbildīgā iestāde’, balstoties uz lietotāja aizpildītajiem datiem, atrāda sistēmas aprēķinātu iestādi, kurai jāiesniedz iesniegums. Lietotājam ir iespēja norādīt citu atbildīgo iestādi.

Attēls. Iesniegums par būves neesību bez būvniecības lietas solī ‘Atbildīgā iestāde’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

      1.  

Pielikumi

Solī ‘Pielikumi’ lietotājs var pievienot vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu>.

Attēls. Iesniegums par būves neesību bez būvniecības lietas solī ‘Pielikumi’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

      1.  

Saskaņotāji

Solī ‘Saskaņotāji’ lietotājs obligāti norāda personas, ar kurām ir jāapstiprina iesniegums.

Attēls. Iesniegums par būves neesību bez būvniecības lietas solī ‘Saskaņotāji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

      1.  
Solis ‘VZD pieprasījumi’

Solī ‘VZD pieprasījumi’ atrāda informāciju par solī ‘Ziņas par būvi’ izvēlētajām būvēm, informējot, ka par tām tiks veiks pieprasījums VZD. Un obligāti ir jāatzīmē pazīme “Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidoti VZD.”, ja vēlas turpināt iesnieguma veidošanu.

Attēls. Iesniegums par būves neesamību solī ‘VZD pieprasījumi’

 

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

 

Solis ‘VVDZ pieprasījumi’

Solī ‘VVDZ pieprasījumi’ atrāda informāciju par solī ‘Ziņas par būvi’ izvēlētajām būvēm, informējot, ka par tām tiks veiks pieprasījums VVDZ.

Attēls. Iesnieguma par būves neesamību solī ‘VVDZ pieprasījumi’

Sarakstā iekļauj būves, kurām ir zināms īpašuma kadastra numurs. Pirms saraksta lietotājam atrāda informatīvu paziņojums ‘Iesniedzot šo dokumentu, pēc tā apstiprināšanas automātiski tiks izveidoti datu apstrādes pieprasījumi VVZD par zemāk norādītām būvēm.’. Būves sarakstā grupē pēc īpašuma numura. Sarakstā atrāda:

 1. Būves īpašuma numuru;
 2. Sarakstu ar būvēm, kuras ietilps šajā īpašumā: būves kadastra apzīmējums, būves nosaukums/adrese;
 3. Pieprasījuma veids – ‘Reģistrētas būves dzēšana (VVDZ)’;
 4. Rēķina numurs – ja ir norādīts, darbojās kā saite rēķina atvēršanai;
 5. Rēķina statuss – ja ir norādīts rēķina numurs, tad iespējamās vērtības ir ‘Neapmaksāts’, ‘Apmaksāts’;
 6. Pieprasījuma statuss – iespējamās vērtības: ‘Nav izveidots’, ‘Apstrādē’, ‘Pabeigts’. Noklusētā vērtība – ‘Nav izveidots’;
 7. Pieprasījuma statusa atjaunošanas datums.

Katram īpašumam lietotājs var norādīt pieprasījumiem papildus nepieciešamos datus. Ja blakus īpašumam ir sarkans riņķītis, tad dati nav aizpildīti  , ja zaļš, tad dati ir aizpildīti, bet ir labojami  :

 1. Dokumenti – dokumenta veids un datne formātā PDF, EDOC, ASIC-E (formātu sarakstu ieliekas sistēmas parametrā ‘Datņu formāti VVZD saskarnei’). Piemēram, notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, trešo personu piekrišana, ja zemesgrāmatā ierakstīta aizlieguma atzīme (ja minēts, ka bez personas piekrišanas nevar rīkoties ar īpašumu);
 2. Maksātājs – viens no ierosinātājiem.

Pazīme ‘Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidotie VVDZ.’

Ja kādam ierakstam šajā sarakstā ir statuss ‘Neveiksmīgs’, tad lietotājam atrāda brīdinājumu “Ja pieprasījuma statuss ir ‘Neveiksmīgs’, lūgums griezties atbilstošajā iestādē, lai pabeigtu datu apstrādi.”.

Saraksts ar būvēm, par kurām VVDZ pieprasījums automātiski izveidot nav iespējams – sarastā iekļauj būves, kurām VZD datos nav norādīts zemesgrāmatas nodalījums. Lietotājam atrāda informatīvu bloka paskaidrojumu “Sarakstā norādītām būvēm nav iespējams automātiski izveidot būves dzēšanas pieprasījumu VVDZ.”. Par katru būvi sarakstā atrāda:

 1. Būves kadastra apzīmējums;
 2. Būves nosaukums/adrese.

Ja lietotājs vēlas dokumentu nodot saskaņošanai vai iesniegt būvvaldē, obligāti jābūt uzstādītai pazīmei par iepazīšanos ar datiem par VVDZ pieprasījumiem.

Papildus norādītie dati un pazīmes nav rediģējami pēc dokumenta nodošanas saskaņošanai vai iesniegšanas būvvaldei.

Datu bloks ‘VVDZ pieprasījumi’ netiek atrādīts iesniegumos, kuri ir nodoti saskaņošanai vai iesniegti būvvaldē pirms šīs funkcionalitātes ieviešanas.

Mainot iesnieguma daļu ‘Ziņas par būvi’, mainās arī dati šajā solī.

Attēls. ‘VVDZ pieprasījuma’ būvju datu papildināšana

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

 

Iesnieguma apskats

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam atrāda apkopojumu par viesiem aizpildītajiem datiem.

Attēls. Iesniegums par būves neesību bez būvniecības lietas solī ‘Iesnieguma apskats’.

Lietotājs var labot un/vai dzēst iesniegumu, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

      1.  

Saskaņošana/iesniegšana

Solī ‘Saskaņošana/iesniegšana’ lietotājam piedāvā pārbaudīt un norādīt e-pasta adreses personām, kurām tiks izveidoti saskaņošanas pieprasījumi.

Lai nodotu iesniegumu saskaņošanai, lietotājs nospiež uz <Nodot saskaņošanai>.

Attēls. Iesniegums par būves neesību bez būvniecības lietas solī ‘Saskaņošana/iesniegšana’.

Kā saskaņot iesniegumu par būves neesību.

Pēc visu apstiprinātāju pozitīvā rezultāta saņemšanas, iesniegumu ir iespējams iesniegt būvvaldē, ja apstiprina visi ierosinātāji.