DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu par būves neesību esošajā būvniecības lietā?

Lai saņemtu izziņu par būves neesību un uz tā pamata dzēstu kadastra objektu, publiskā portāla autorizēts lietotājs atver būvniecības lietu, kas ir vismaz stadijā ‘Iecere’, un izveido jaunu dokumentu ‘Iesniegums par būves neesību’

Būvniecības iecerei ir jābūt akceptētai un kaut vienai būvei jābūt norādītai ar būvniecības veidu ‘Nojaukšana’.

Lietotājs var izveidot vai labot esošu šī veida dokumentu, ja:

  • lietotājs ir ieceres ierosinātājs vai ierosinātāja – juridiskas personas pārstāvis (paraksttiesīga persona);
  • lietotājs ir ieceres ierosinātāja – juridiskas personas pārstāvis ar spēkā esošu deleģējumu ar tiesībām veidot šādu dokumentu;
  • lietotājam ir spēkā esoša pilnvara no ieceres ierosinātāja ar tiesībām veidot šādu dokumentu.
Solis ‘Ierosinātāji’

Solī ‘Ierosinātāji’ automātiski aizpildās dati no būvniecības lietas.

Attēls. Iesniegums par būves neesību solī ‘Ierosinātāji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘Ziņas par būvi’

Solī ‘Ziņas par būvi’ lietotājs var atzīmēt nepieciešamās būves no būvniecības lietas ieceres dokumentā (vai būvatļaujā, ja tāda ir) norādītiem objektiem, kuri ir ēkas vai inženierbūves un kuru būvniecības veids ir ‘nojaukšana’. Par katru objektu atrāda tā kadastra apzīmējumu, ja tāds ir norādīts, un adresi. Nospiežot uz  mapes ikonas, lietotājs var apskatīties būves pamatdatus.

Attēls. Iesniegums par būves neesību solī ‘Ziņas par būvi’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘Pielikumi’

Solī ‘Pielikumi’ lietotājs var pievienot vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu>.

Attēls. Iesniegums par būves neesību solī ‘Pielikumi’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘Saskaņotāji’

Solī ‘Saskaņotāji’ lietotājs obligāti norāda personas, ar kurām ir jāapstiprina iesniegums.

Attēls. Iesniegums par būves neesību solī ‘Saskaņotāji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘Iesnieguma apskats’

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam atrāda apkopojumu par viesiem aizpildītajiem datiem.

Attēls. Iesniegums par būves neesību solī ‘Iesnieguma apskats’.

Lietotājs var labot un/vai dzēst iesniegumu, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘Saskaņošanas/iesniegšana’

Solī ‘Saskaņošana/iesniegšana’ lietotājam piedāvā pārbaudīt un norādīt e-pasta adreses personām, kurām tiks izveidoti saskaņošanas pieprasījumi.

Lai nodotu iesniegumu saskaņošanai, lietotājs nospiež uz <Nodot saskaņošanai>.

Attēls. Iesniegums par būves neesību solī ‘Saskaņošana/iesniegšana’.

Kā saskaņot iesniegumu par būves neesību.

Pēc visu apstiprinātāju pozitīvā rezultāta saņemšanas, iesniegumu ir iespējams iesniegt būvvaldē, ja apstiprina visi ierosinātāji.