Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot pilnvaru no juridiskas personas profila?

Pilnvaras veidošana no juridiskas personas profila ir pēc tāda paša principa kā no fiziskas personas profila

Attēls. Pilnvaras veidošanas forma no juridiskas personas profila.

Kad visi dati ir savadīti – spiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir vienpersoniskas tiesības pārstāvēt uzņēmumu vai, ja viņam ir piešķirts deleģējums administrēt juridiskas personas pārstāvju tiesības, tad, lai pilnvara stātos spēkā, spiež pogu <Apstiprināt>.

Ja lietotājam nav vienpersoniskas tiesības pārstāvēt uzņēmumu, vai, ja viņam nav piešķirts deleģējums administrēt juridiskas personas pārstāvju tiesības, tad sistēma brīdinās, ka apstiprināšanai būs nepieciešami citu personu saskaņojumi un pilnvara jānodod saskaņošanai.

Attēls. Pilnvaras nodošana saskaņošanai.