Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot tāmes pozīcijas

Būvdarbu žurnāla konfigurācijas labošanas formā iespējams ielādēt būvdarbu žurnālā izmantojamo tāmes pozīciju sarakstu no datnes .csv, . xls, .xlsx formātā.  Datnē jābūt šādai informācijai - Tāmes pozīcija, Apraksts, Daudzums, Mērvienība, Cena. Piemērs, kā tas izskatās excel failā:

Tāmes augšupielādējamās datnes sagaidāmā struktūra ir sekojoša:

 • Tāmes pozīcija – Atspoguļo ieraksta unikālo pozīciju tāmē. Obligāts. Atdalot pozīcijas elementu un līmeņus, ir izmantojams atdalītājs punkts “.”. Piemēram, pozīcijas numurs “1.1” vai “2.2.1”. Pēc šī elementa tiek veidota tāmes grupu un pozīcijas ierakstu hierarhija datu augšupielādes brīdī;
 • Apraksts – Tāmes pozīcijas apraksts (tāmes grupas vai jau konkrētu materiālu, darbu nosaukums). Obligāts;
 • Daudzums – materiāla vai darba apjoms skaitliskā izteiksmē. Daļskaitlis ar punktu kā atdalītāju. Jānorāda tikai tāmes elementam, bet tāmes grupu līmeņiem atstājams tukšs. Piemēram, grupa “1. Zemes darbi” ievadāms bez daudzuma, bet grupas elements “1.1. Traktora rakšanas darbi” jau ir konkrēts darbs, kuram ir norādāms apjoms “10”;
 • Mērvienība – tāmes pozīcijai saistošā mērvienība. Sagaidāmās vērtības: mm, cm, m, km, gab, komplekts, kV, kVA, kW, mm2, m2, m3, ha, kg, l, t, stundas, dienas, mēneši. Jānorāda tikai tāmes elementam, bet tāmes grupu līmeņiem atstājams tukšs. Piemēram, grupa “1. Zemes darbi” ievadāms bez mērvienības, bet grupas elements “1.1. Traktora rakšanas darbi” jau ir konkrēts darbs, kuram ir norādāma mērvienība “h – stundas”;
 • Cena – vienības cena EUR (ar PVN). Daļskaitlis ar punktu kā atdalītāju. Nav obligāts. Ja norāda, tad tikai tāmes elementam, bet tāmes grupu līmeņiem atstājams tukšs. Piemēram, grupa “1. Zemes darbi” ievadāms bez cenas, bet grupas elements “1.1. Traktora rakšanas darbi” jau ir konkrēts cenu par vienību.

Tāmes augšupielādes informatīvais paskaidrojums ievietots un izlasāms zem informatīvās ikonas  .

Tāmes datne jāpievieno pie “Tāmes pozīciju datne augšupielādei” un jānospiež poga <Atjaunot sarakstu no datnes>.  Pēc veiksmīga datu ielādes, ielādētās tāmes vērtības tiks atrādītas sadaļā “Tāme“.

Tāmes datnes apstrādes principi:

 • Datnes .csv, . xls, .xlsx apstrādes brīdī sistēma veido tāmes grupu un pozīciju pakārtoto struktūru. Ieraksti tiek secīgi sakārtoti pēc lauka “Pozīcijas numurs” vērtībām. Ja ielādes brīdī sistēma secinās, ka nav ievērots pozīcijas numuru unikalitātes nosacījums, sistēma ielādes procesu beigs ar atbilstošu kļūdas paziņojumu: “Sagatavotajā tāmes datnē nav ievērots pozīciju numuru unikalitātes nosacījums! Atkārtojas numurs [Dubultais_pozīcijas numurs]”.
 • Sistēma, datnes ielādes laikā, brīdina lietotāju par potenciālām kļūdām tāmes struktūrā, bet ielādi ļauj turpināt. Lietotājs tiek brīdināts par gadījumiem:
  • Ja datnē ir ieraksti, kas pēc pozīciju numura ir grupu līmenī, bet tiem ir aizpildīts kāds no laukiem “Mērvienība”, “Daudzums”, “Cena”. Piemēram, sistēma lādējot datus secina, ka CSV datnē ir pozīcija “1. Zemes darbi”, kam ir norādīts apjoms un mērvienība, bet ir arī ieraksti ar pozīcijas numuriem “1.1. Traktora rakšanas darbi” un “1.2. Liekās zemes izvešana”, kas nozīmē, ka “1. Zemes darbi” tāmes hierarhijā ir grupas līmenī, un tai norādītā mērvienība un apjoms netiks ielādēti.
  • Ja datnē ir ieraksti, kas pēc pozīciju numura ir elementa līmenī, bet tiem nav aizpildīts kaut vien no laukiem “Mērvienība”, “Daudzums”. Piemēram, sistēma lādējot datus secina, ka CSV datnē ir pozīcija “6. Uzkopšanas darbi” bez mērvienības un apjoma, bet nav neviena ieraksta ar pozīciju 6.X, kas nozīmē, ka “6. Uzkopšanas darbi” tāmes hierarhijā būs grupas līmenī, bet bez neviena elementa, kuru norādīt būvdarbu žurnālu ierakstiem.
  • Ja sistēma secina, ka lietotājs mēģina atjaunot tāmi, kas jau tiek aktīvi izmantota Būvdarbu žurnālā (tāmes pozīciju ieraksti ir saistīti darbu un materiālu ierakstiem žurnālā), sistēma parāda kļūdas paziņojumu: “Tāme jau tiek izmantota būvdarbu žurnāla ierakstu veidošanās! Atjaunošana no datnes vairs nav iespējama”, un neveic tāmes datu atjaunošanu.

Ja Tāmes saraksts izveidots, izmantojot opciju Tāmes pozīciju ielāde, tad:

 • Tāmes pozīcija – no datnes;
 • Apraksts – no datnes;
 • Mērvienība – no datnes;
 • Daudzums – no datnes;
 • Cena – no datnes;
 • Cena kopā – lauka “Daudzums” un “Cena” reizinājums;
 • Kārta – aizpildas ar kārtas atribūtu ielādes brīdī, atbilstoši būvdarbu žurnāla konfigurācijai saistītajai kārtai. Ja konfigurācija ir Būvdarbu žurnālam par apvienotu kārtu, tad tāmes pozīcija tiek attiecināta uz katru no apvienotajām kārtām.