DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Pierobežas īpašuma izvēles saraksts

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs būvniecības lietā, kurā tas ir ierosinātājs vai pilnvarotā persona ar tiesībām veidot dokumentus, atver sadaļu ‘TREŠO PUŠU SASKAŅOJUMI’.

Lietotājs var uzsākt jaunu pierobežas īpašumu atlasi izvēloties darbību <Atlasīt pierobežas īpašumus>.

Pierobežas īpašumu atlases process ir laikietilpīgs, tāpēc, pēc tā uzsākšanas, lietotājam nav pieejama darbība <Atlasīt pierobežas īpašumus> un tiek atrādīts informatīvs paziņojums, ka notiek datu apstrāde. Pēc datu apstrādes pabeigšanas, lapa pati nepārlādēsies, tāpēc iesakām pēc laiciņa pārlādēt lapu.​

Atlases procesa soļi:

 • Sistēma atlasa visas zemes vienības, kurām ir kopējā robeža ar būvniecības lietā pievienotām zemes vienībām;
 • Pēc atlasīto zemes vienību saraksta tiek sagatavots unikālo nekustamo īpašumu saraksts, kurā iekļauj īpašumus, kuros ir iekļautas iepriekš atlasītās zemes vienības;
 • Par katru atlasīto īpašumu, neatkarīgi no tā, vai par šo ierakstu jau ir izveidots cits saskaņojuma pieprasījums, izveido saskaņojuma ierakstu, tam norādot:
  • Saskaņojuma iemesls – ‘Pierobežas īpašums’;
  • Saskaņotāja veids – ‘Īpašums’;
  • Nekustamais īpašums – nekustamā īpašuma kadastra numurs, īpašuma objektu unikālās adreses;
  • Statuss – ‘Jauns’.
  • Pārējie lauki netiek aizpildīti.
 • Pēc procesa beigām, lietotājs redz sagatavotos datus kopējā trešo personu saskaņojumu sarakstā.